Home page

Op deze Kernvak CKV site staat veel informatie voor CKV docenten en cultuurcoördinatoren over culturele en kunstzinnige vorming in het voortgezet onderwijs.       

CKV staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van cultuureducatie schoolbreed.  Daarom zijn er ook pagina's voor  cultuureducatiecultuurbeleid, cultuurscenario's, en het coördineren van cultuureducatie.

Op de pagina's met handige sites en publicaties en ‘Site info’ staan allerlei pdfs.

Actueel is de meest bezochte pagina. Daar staat het cursusaanbod en nieuws over cultuureducatie.  

De studiedagen  Het nieuwe CKV h/v in de praktijk   en   CKV vmbo moderniseert worden in 2019/20 weer aangeboden. 

Er is veel belangstelling voor nieuwe onderwerpen, zoals de studiedagen voor Film en Bouwkunst

kunsteducatie/curriculum.nu   CUNU

Op deze site worden ook de nieuwste CUNU ontwikkelingen bijgehouden.

CUNU gaat om curriculum.nu, een curriculumvernieuwing voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De kerndoelen en de eindtermen van nagenoeg alle vakken worden de komende jaren vernieuwd.

Kunsteducatie (kunst & cultuur) is een leergebied van curriculum.nu. Dit leergebied omvat  naast CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) ook beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen en audiovisuele vorming), dans, drama, muziek, cultureel erfgoed, kunsttheorie, Kunst (algemeen),  mogelijke nieuwe vakken zoals nieuwe media.


CKV een kernvak? Hoezo? 

Culturele en kunstzinnige vorming is en blijft verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo), eerst in de onderbouw en ook later, in de bovenbouw, als onderdeel van het schoolexamen van vmbo, havo en het reguliere vwo. CKV is naast de 3 andere kernvakken - Nederlands, Engels en wiskunde - verplicht voor alle leerlingen.  
NB Deze site, Kernvak CKV, is een persoonlijk initiatief van mij, vandaar dat ik me vrij voel je, jij en ik te gebruiken.   En zeker ook om zo nu en dan een eigen mening te uiten. Mijn verhaal met CKV begon in de zomer van 1994, toen duidelijk werd dat een totaal nieuw vak, CKV1, onderdeel van het studiehuis/tweede fase van havo/vwo zou worden. Wat het 4 jaar later in 1998 precies in zou houden was toen nog niet duidelijk, maar vanaf het najaar van 1994 zijn collega Cor Geljon en ik op de VU begonnen nascholing (eigenlijk voorscholing) te geven over dit onderwerp. Vanaf 2001 kwam er ook CKV in het vmbo bij.  Vanaf 2006  zijn de CKV kerndoelen in de onderbouw (CKV-junior) voor alle leerlingen verplicht.

De nieuwe examenprogramma’s voor VMBO en HAVO/VWO CKV maken duidelijk dat CKV ook in de komende jaren een kernvak blijft.

Deze site is van Jan Mulder, vanaf 1996 nascholer ckv en cultuureducatie, VU Amsterdam

jonomul@me.com
 


Jan Mulder  2019    jonomul@me.com