actueel

Studiedagen CKV en cultuurbeleid 2018

In 2018 organiseert de VU weer diverse studiedagen en workshops voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Hieronder een overzicht en data.

Nieuw

 CKV vmbo moderniseert

De nieuwe regels voor CKV in het vmbo

Deze studiedag staat in het teken van de vernieuwing van het examenvak CKV in het VMBO. 

Het staat nu officieel vast: vanaf het schooljaar 2018-19 gelden de nieuwe eindtermen. Op 8 januari 2018 is het Exambesluit in de Staatscourant gepubliceerd. 

De positie, de inhoud en de examenstatus van het vak worden hierdoor een stuk  duidelijker. Alle VMBO scholen worden hiermee uitgedaagd het vak CKV nieuw leven in te blazen.

Op deze studiedag komen alle aanpassingen en de modernisering van het vak  aan de orde. Wat kunnen 21st century skills voor CKV in het VMBO betekenen? Hoe zit het met de verplichte productie en presentatie van eigen werk van de leerling?  Ook is er veel aandacht voor het uitwisselen van inspirerende praktijkervaringen.

Over de eerste 'VMBO moderniseert’ studiedag schrijven cursisten:

'Fijne interactieve activerende cursus! Top’    'Veel bruikbare info'     'Lekker praktisch!’  'Duidelijk wat de nieuwe regels en punten zijn'

12 april 2018, Amsterdam

16 mei 2018, Arnhem

5 juni 2018, Amsterdam

Meer informatie/inschrijven:  

 CKV vmbo moderniseert

Voor de studiedagen in Arnhem werkt de VU samen met Kunstbedrijf en Cultuur College Arnhem


Nieuw

Present-exemplaren praktijkboeken kan je per email aanvragen:    freddie@boekengilde.nl

 Praktijkboek onderzoek     Praktijkboek film         Praktijkboek CZP     Praktijkboek beeldend 

 

Het nieuwe CKV h/v in de praktijk

Dit betreft een terugkomdag - TKD -  voor de bijna 600 CKV collega’s die eerder een studiedag hebben gevolgd. De nieuwe dagelijkse praktijk staat centraal. De dag sluit prima aan bij de voorgaande studiedagen voor het nieuwe CKV. 

Over de eerdere praktijkdagen schrijven cursisten:  

'erg positief’    ‘praktisch’   ‘duidelijk’   'volgend jaar weer’   'graag een TKD2'    ‘eye-opener’

Terugkomdagen voorjaar 2018

20 maart, 2018 Arnhem         vol

22 maart 2018 Amsterdam  vol

28 maart 2018 Amsterdam

11 april 2018 Amsterdam

15 mei 2018 Amsterdam

Ook in juni 2018 wordt deze studiedag opnieuw aangeboden.

Meer informatie en inschrijven: Het nieuwe CKV in de praktijk

Voor de studiedagen in Arnhem werkt de VU samen met Kunstbedrijf en Cultuur College Arnhem


Nieuw

CKV Engels - TTO

Een studiedag voor de  collega's die CKV in het Engels geven.

Deze studiedag is voor docenten die in het Engels het nieuwe examenvak CKV geven in de bovenbouw van havo en vwo. 

dinsdag 12 juni 2018, Amsterdam

 Meer informatie en inschrijven: CKV Engels - TTO

Vaste cursussen 

Basiscursus cultuurbeleid

(18e jaargang)

woensdag  14 juni 2018Amsterdam

Meer informatie en inschrijven:   Basiscursus cultuurbeleid

CKV junior

Deze 2-daagse cursus  wordt in het schooljaar 2018-19 in-company aangeboden.

 Voor meer informatie over in-company mogelijkheden kan je contact opnemen met Jan Mulder.  jonomul@me.com


Regeling Kunstvakken inclusief CKV, vmbo

8 jauari 2018

Kunstvakken 1 (de meesten vooral bekend als CKV vmbo) heet vanaf 1 augustus 2018 officieel kunstvakken inclusief ckv.

Wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met de verduidelijking van het examenprogramma kunstvakken 1, de aanpassing van de naam van dit programma tot kunstvakken inclusief ckv

 CKV methodes en ander lesmateriaal

De meeste CKV docenten maken de laatste jaren hun eigen lesmateriaal. Voor het nieuwe CKV zal dat niet anders zijn. Maar er zijn ook diverse aanbieders van aanvullend lesmateriaal en heuse methodes. Misschien nuttig om van alles te nemen? Hieronder  een overzicht. Deze losse boekjes bestrijken de vier domeinen van het nieuwe CKV. 

CKV praktijkboeken nu te bestellen

Nu leverbaar:

  Praktijkboek CKV onderzoek     Praktijkboek film         Praktijkboek CZP     Praktijkboek beeldend 

Present-exemplaren kan je per email aanvragen:    freddie@boekengilde.nl  

Kunst uit het vuistje   Deze digitale CKV methode komt in de loop van 2017-18 uit. 

stART uitgeverij Lambo. 

De uitgever noemt het 'een gevarieerde en interdisciplinaire methode'. Modules gebaseerd op de kunstdisciplines. Nu leverbaar.

 Contrast uitgeverij Staal en Roeland. 

Een complete methode, met veel aandacht voor de dimensies en voor kunstbeschouwing. Nu leverbaar.

 Wellicht zijn er meer aanbieders van nieuwe CKV leermiddelen.  Laat het weten, want ik vermeld het graag op deze plaats.

Sector Pleit Voor Terugkeer Cjp Cultuurkaart Speciaal Onderwijs

bron: Redactie Nationale Onderwijsgids, december 2017

Branche- en belangenorganisaties in cultuur en onderwijs pleiten voor het opnieuw invoeren van de CJP Cultuurkaart voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). De organisaties vinden het niet terecht dat de leerlingen in het speciaal onderwijs geen recht hebben op korting op culturele activiteiten en hun leeftijdsgenoten in het regulier voorgezet onderwijs wel. In een brief vragen zij minister Van Engelshoven van het ministerie van OCW om het beleid aan te passen en de drempel voor vso leerlingen om ook buiten schooltijd cultureel actief te zijn te verlagen. Dat meldt Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). 

De CJP Cultuurkaart is een kaart die alle leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen en korting geeft op de entreeprijs van allerlei culturele activiteiten. Tot 2012 beschikten vso leerlingen wel over een CJP Cultuurkaart. In het laatste schooljaar profiteerden bijna 20.000 vso-leerlingen van de mogelijkheden van deze kaart. Zowel in schoolverband als individueel. Bij het terugdraaien van de bezuiniging op deze kortingskaart in 2013 werd deze groep uitgesloten. De formele reden is dat het vso onder de wet primair onderwijs valt en dat de scholen om die reden voor iedere leerling beschikken over een bedrag van 11,64 euro in de prestatiebox. Dat is bestemd voor georganiseerde activiteiten op school. De CJP Cultuurkaart kunnen de tieners ook buitenschools gebruiken voor activiteiten die zij zelf uitkiezen. Dat is wat zij nu missen.

Het verzoek wordt breed gedragen en gesteund binnen het onderwijs en de culturele sector. De brief is ondertekend door Dirk Monsma, Lecso, PO-raad, CJP, FCP, Jeugdcultuurfonds, LKCA, Kunsten ’92, Cultuurconnectie, NAPK, VSCD, VNPF, VOB en de Museumvereniging.

Het LKCA wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Om dit te bereiken ondersteunt het LKCA iedereen die zich bezighoudt met cultuureducatie of cultuurparticipatie. Het LKCA maakt zich sterk voor goede cultuureducatie in het speciaal onderwijs en is een van de initiatiefnemers van de oproep aan de minister.

Provincie wil dat scholen meedoen aan CJP Cultuurkaart

bron: Omrop Fryslân, 15 december 2017 

De provincie Friesland steekt bijna 90.000 euro in cultuuronderwijs voor kinderen op middelbare scholen. Het geld is bedoeld om mee te doen aan de CJP Cultuurkaart. Met die kaart kunnen scholen en leerlingen makkelijker meedoen aan culturele activiteiten, omdat ze daar korting op krijgen.

Als het aan de provincie ligt, komen meer Friezen in aanraking met kunst en cultuur. De CJP-pas kan daarbij helpen, zegt de provincie.CKV nieuws 2017/18

november 2017

Twee november publicaties mbt cultuureducatie

Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017, Oberon en Sardes, november 2017.

Conclusies uit dit onderzoek naar cultuuronderwijs in Nederland: De scholen zijn over het algemeen positief over de gang zaken, over de samenwerking met culturele instellingen en over wat hun cultuuronderwijs teweeg brengt bij hun leerlingen. Ook aandacht  voor het oude CKV. Leesvoer voor de cuco (cultuurcoördinator). 

Cultuur in beeld

Publicatie van OCW over de cultuursector in 2017.

Regeerakkoord 17-21

Het regeerakkoord 2017 tot en met 2021 bevat op pagina 19 enkele concrete voornemens die van belang zijn voor kunst en cultuureducatie. Zo moet elke leerling het Rijksmuseum in Amsterdam en het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag bezoeken. En ook het Wilhelmus leren, inclusief de context ervan. Wat dit in de praktijk betekent is nog onduidelijk. Ook nieuw:  de canon van Nederland krijgt een bijzondere status. Het boekje van de canon wordt uitgereikt aan alle jongeren als ze 18 worden, is het idee. Misschien nog beter  om dit alvast  in de vierde klas van havo en vwo te doen?  CKV en maatschappijleer kunnen er dan inhoudelijk aandacht aan besteden.  

Lees ook...

Rijksmuseum geen must, scholieren kunnen ook naar andere ‘prachtige’ musea

€ 10 miljoen extra voor cultuur


 CKV-h/v

Alle havo en vwo scholen zijn nu bezig met het uitvoeren van het nieuwe examenprogramma voor CKV.  Het gaat om compleet nieuwe eindtermen, nieuwe exameneisen en ook nieuwe inhouden. Op de pagina CKV havo/vwo van deze site zullen er vanaf december 2017 praktische tips en suggesties uit de praktijk geplaatst worden. Geef je nu CKV en heb je een een een goed idee of voorbeeld? Laat het weten (jonomul@me.com).  

‘Het oude CKV HAVO/VWO Onderzocht’:  overzicht van de stand van zaken 


CKV-vmbo

Ook voor CKV in het vmbo zijn er interessante ontwikkelingen te melden. De positie van CKV in het vmbo wordt duidelijk gemaakt en de eindtermen zijn vernieuwd. Per augustus 2018 geldt het bijgestelde programma. Zodra OCW groen licht geeft voor de publicatie van het document “kunstvakken inclusief CKV” komt dat op deze site te staan.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/11/10/%E2%82%AC-10-miljoen-extra-voor-cultuur

Besluit OCW

Besluit van houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs    

Nog vraagtekens bij de examen status van CKV? Doorzoek dit document van 40 pp voor het antwoord. 

Enkele citaten uit dit document, mbt CKV

gepubliceerd: juni 2017

Handreiking CKV h/v

Handreiking SLO, nu online


 Stand van zaken kunst en cultuur

Een belangwekkende publicatie van de SLO: 'Kunst en Cultuur, Vakspecifieke trendanalyse'.

Leve de CJP cultuurkaart! 

Ook goed nieuws voor cultuureducatie! Het gaat om de NS schooltoer voor het voortgezet onderwijs en om de cultuurkaart voor het MBO.   

 NS schooltoer

Docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs die in het bezit zijn van een CJP Cultuurkaart, ontvangen nu  korting bij de NS en GVB. CJP heeft beide OV-aanbieders aan zich verbonden met de Schooltoer.

De Schooltoer kent twee varianten: de NS Schooltoer kost € 7,- per leerling als zij in de daluren met de trein reizen. GVB Schooltoer geeft 24 uur lang toegang tot bus, tram en metro in Amsterdam voor € 3,50 per leerling.

Walter Groenen, directeur van CJP, is blij met de OV-partners. 'De reiskosten zijn een flinke post voor scholen. De Schooltoer levert tientallen euro's winst per activiteit op en het sluit prachtig aan op de Cultuurkaart.'

Hans Peters (commercieel directeur bij de NS): 'Jongeren worden gemotiveerd naar plaatsen te reizen buiten hun eigen dorp of stad.' Ellen Swinkels (manager commercie GVB): 'De Schooltoer biedt de mogelijkheid om Amsterdam op een kostenvriendelijke manier te verkennen.'

Tickets verkrijgbaar via CJP-webshop

Een cultureel uitje met de klas is nu een stuk goedkoper. Vervoersbedrijven introduceerden woensdag met de culturele jongerenorganisatie CJP de Schooltoer. Hiermee krijgen docenten en leerlingen met een CJP Cultuurkaart voortaan korting op de prijs van een kaartje in het openbaar vervoer.

Met NS Schooltoer kunnen leerlingen tijdens daluren voor 7 euro per persoon reizen in alle treinen van onder meer NS, Arriva en Syntus. Een kaartje van GVB Schooltoer kost 3,50 euro, waarmee ze een etmaal lang toegang hebben tot bus, tram en metro in Amsterdam.

Alleen scholen kunnen de kaartjes aanschaffen voor groepsactiviteiten. "De reis naar een museum of een theatervoorstelling is vaak een flinke kostenpost voor scholen. Met Schooltoer besparen ze tientallen euro's per activiteit", zegt CJP-directeur Walter Groenen. Er zijn ruim 700.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in bezit van een CJP-cultuurkaart.

© Nationale Onderwijsgids


Cultuurkaart voor mbo’ers

Voor Mbo-scholierenis er nu de MBO Card, waarmee zij korting krijgen op kunst en cultuur. 

Op 1 januari 2016 is de MBO card gelanceerd. Ondertussen zijn er al ruim 400.000 MBO Cards uitgegeven.

 De MBO Card is een initiatief van Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Het ministerie van OCW steekt er nog eens 4 miljoen euro in. Volgens Minister Bussemaker zijn kunst en cultuur onmisbaar voor het vakonderwijs van de toekomst: ‘Voor mbo’ers is verbeelding, creativiteit, ontzettend belangrijk. Dit krijg je door te genieten van kunst en cultuur.’

 Hiervoor was er alleen een cultuurkaart voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Met deze MBO Card hoopt minister Bussemaker dat culturele instellingen hun deuren verder openzetten voor alle groepen jongeren.  
jonomul@me.com