actueel

Studiedagen CKV en cultuurbeleid 2018

In 2017-18 organiseert de VU weer diverse studiedagen en workshops voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Hieronder een overzicht en data.

Nieuw

Het nieuwe CKV h/v in de praktijk

Een vervolgdag/terugkomdag voor CKV havo/vwo. De nieuwe dagelijkse praktijk staat centraal.  De dag sluit prima aan bij de voorgaande studiedagen voor het nieuwe CKV. 

De eerste studiedag is nu achter de rug.  Cursisten schrijven:  'erg positief', ‘praktisch’, ‘duidelijk’, 'volgend jaar weer'

donderdag 23 november, Amsterdam - vol

woensdag 29 november, Amsterdam - nog ruimte

dinsdag, 20 maart, 2018 Arnhem

donderdag, 22 maart 2018 Amsterdam 

In de maanden april t/m juni 2018 wordt deze studiedag opnieuw aangeboden.

Meer informatie en inschrijven: Het nieuwe CKV in de praktijk

Voor de studiedagen in Arnhem werkt de VU samen met Kunstbedrijf en Cultuur College Arnhem

Nieuw

 CKV vmbo vernieuwt

Verduidelijking positie CKV in het vmbo

Deze studiedag staat in het teken van de nieuwe eindtermen voor CKV in het VMBO. Op deze studiedag komen de aanpassingen aan de orde. De positie en examenstatus van het vak zijn daardoor duidelijker geworden. De SLO werkt momenteel aan een nieuwe handreiking bij deze eindtermen. Ook is er veel aandacht voor het uitwisselen van inspirerende praktijkervaringen.

28 november 2017, Amsterdam - vol

12 april 2018, Amsterdam

16 mei 2018, Arnhem

5 juni 2018, Amsterdam

Meer informatie en inschrijven: CKV vmbo 2017

Voor de studiedagen in Arnhem werkt de VU samen met Kunstbedrijf en Cultuur College Arnhem

Nieuw

CKV Engels - TTO

Een studiedag voor de  collega's die CKV in het Engels geven.

Deze studiedag  is voor docenten die in het Engels het nieuwe examenvak CKV geven in de bovenbouw van havo en vwo. 

woensdag 22 november 2017, Amsterdam

dinsdag 12 juni 2018, Amsterdam

 Meer informatie en inschrijven: CKV Engels - TTO

Vaste cursussen 

Basiscursus cultuurbeleid

(18e jaargang)

woensdag  14 juni 2018Amsterdam

Meer informatie en inschrijven:   Basiscursus cultuurbeleid

Vaste cursussen

CKV junior

Deze cursus  wordt in het schooljaar 2018-19 georganiseerd.

Betreft een cursus van 2 dagen.

Voor meer informatie en inschrijven: CKV junior


Lesmateriaal voor het nieuwe CKV havo/vwo

De meeste CKV docenten maken de laatste jaren hun eigen lesmateriaal. Voor het nieuwe CKV zal dat niet anders zijn. Maar er zijn ook diverse aanbieders van aanvullend lesmateriaal en heuse methodes. Misschien nuttig om van alles te proeven? Hieronder  een overzicht.

CKV praktijkboeken nu te bestellen

Deze losse boekjes bestrijken de vier domeinen van het nieuwe CKV. 

Het  Praktijkboek CKV onderzoek h/v, van edumap.nl,  is leverbaar (printing-on-demand).  Dit invulboekje van 34 pagina's is speciaal gemaakt voor Domein C, de onderzoeksopdracht.   Alle stappen van het CKV onderzoeksproces komen in de infobladen en bijbehorende invulbladen aan de orde.  Ook handig als documentatie van het onderzoek. Klik hier voor een indruk van de inhoud.

Het  Praktijkboek CKV-CZP, cultureel zelfportret h/vis leverbaar (printing-on-demand).  Dit invulboekje is voor Domein A - Verkennen,  en Domein D - Verbinden.   Klik hier voor een indruk van de inhoud.

Het  Praktijkboek CKV film is eind november leverbaarKlik hier voor een indruk.

Het  Praktijkboek CKV beeldende kunsten schiet ook al aardig op. In principe kort na de kerstvakantie leverbaar.

Het Praktijkboek CKV, basisboek h/vedumap.nl.  Liever alles in één boek? Begin 2018 verschijnt een geïntegreerd werkboek van ongeveer 100 paginas. Aantrekkelijk en goedkoop werkboek/verwerkingsmateriaal voor alle onderdelen van het vak:  CZP1 en CZP2, DISCAPs en onderzoek. Het betreft een selectie uit de diverse losse werkbeoken. Als aanvulling op de eigen lesmethode of een methode van een uitgever.  Klik hier voor een indruk van de inhoud.

De komende maanden volgen meer aparte praktijkboeken, voor muziek, theater en bouwkunst.   Klik hier voor een indruk.

 Kunst uit het vuistje   Deze digitale CKV methode komt in de loop van 2017-18 uit.

stART uitgeverij Lambo. 

De uitgever noemt het 'een gevarieerde en interdisciplinaire methode'. Modules gebaseerd op de kunstdisciplines. Nu leverbaar.

 Contrast uitgeverij Staal en Roeland. 

Een complete methode, met veel aandacht voor de dimensies en voor kunstbeschouwing. Nu leverbaar.

 Wellicht zijn er meer aanbieders van nieuwe CKV leermiddelen.  Laat het weten, want ik vermeld het graag op deze plaats


CKV nieuws 2017/18

Nieuwe perspectieven voor cultuureducatie en CKV

november 2017

Twee november publicaties mbt cultuureducatie

Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017, Oberon en Sardes, november 2017.

Conclusies uit dit onderzoek naar cultuuronderwijs in Nederland: De scholen zijn over het algemeen positief over de gang zaken, over de samenwerking met culturele instellingen en over wat hun cultuuronderwijs teweeg brengt bij hun leerlingen. Ook aandacht  het oude CKV. Leesvoer voor de cuco (cultuurcoördinator). 

Cultuur in beeld


Regeerakkoord 17-21

Het regeerakkoord 2017 tot en met 2021 bevat op pagina 19 enkele concrete voornemens die van belang zijn voor kunst en cultuureducatie. Zo moet elke leerling het Rijksmuseum in Amsterdam en het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag bezoeken. En ook het Wilhelmus leren, inclusief de context ervan. Wat dit in de praktijk betekent is nog onduidelijk. Ook nieuw:  de canon van Nederland krijgt een bijzondere status. Het boekje wordt uitgereikt aan alle jongeren als ze 18 worden, is het idee. Misschien nog beter  om dit alvast  in de vierde klas van havo en vwo te doen?  CKV en maatschappijleer kunnen er dan inhoudelijk aandacht aan besteden.  

Lees ook...

Rijksmuseum geen must, sholieren kunnen ook naar andere ‘prachtige’ musea

€ 10 miljoen extra voor cultuur


 CKV-h/v

Alle havo en vwo scholen zijn nu bezig met het uitvoeren van nieuwe examenprogramma voor CKV.  Het gaat om compleet nieuwe eindtermen, nieuwe exameneisen en ook nieuwe inhouden. Op de pagina CKV havo/vwo van deze site zullen er vanaf december 2017 praktische tips en suggesties uit de praktijk geplaatst worden. Geef je nu CKV en heb je een een een goed idee of voorbeeld? Laat het weten (jonomul@me.com).  

‘Het oude CKV HAVO/VWO Onderzocht’:  overzicht van de stand van zaken 


CKV-vmbo

Ook voor CKV in het vmbo zijn er interessante ontwikkelingen te melden. De positie van CKV in het vmbo worden duidelijk gemaakt en de eindtermen zijn vernieuwd. Per augustus 2018 geldt het bijgestelde programma. Zodra OCW groen licht geeft voor de publicatie van het document “kunstvakken inclusief CKV” komt dat oop deze site te staan.. Goed om in de gaten te houden.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/11/10/%E2%82%AC-10-miljoen-extra-voor-cultuur

Besluit OCW

Besluit van houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs    

Nog vraagtekens bij de examen status van CKV? Doorzoek dit document van 40 pp voor het antwoord. 

Enkele citaten uit dit document, mbt CKV

gepubliceerd: juni 2017

Handreiking CKV h/v

Handreiking SLO, nu online


 Stand van zaken kunst en cultuur

Een belangwekkende publicatie van de SLO: 'Kunst en Cultuur, Vakspecifieke trendanalyse'.

NS Schooltoer 

CJP, NS en GVB introduceren Schooltoer. 


Leve de CJP cultuurkaart! 

Ook goed nieuws voor cultuureducatie! Het gaat om de NS schooltoer voor het voortgezet onderwijs en om de cultuurkaart voor het MBO.   

 NS schooltoer

Docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs die in het bezit zijn van een CJP Cultuurkaart, ontvangen nu  korting bij de NS en GVB. CJP heeft beide OV-aanbieders aan zich verbonden met de Schooltoer.

De Schooltoer kent twee varianten: de NS Schooltoer kost € 7,- per leerling als zij in de daluren met de trein reizen. GVB Schooltoer geeft 24 uur lang toegang tot bus, tram en metro in Amsterdam voor € 3,50 per leerling.

Walter Groenen, directeur van CJP, is blij met de OV-partners. 'De reiskosten zijn een flinke post voor scholen. De Schooltoer levert tientallen euro's winst per activiteit op en het sluit prachtig aan op de Cultuurkaart.'

Hans Peters (commercieel directeur bij de NS): 'Jongeren worden gemotiveerd naar plaatsen te reizen buiten hun eigen dorp of stad.' Ellen Swinkels (manager commercie GVB): 'De Schooltoer biedt de mogelijkheid om Amsterdam op een kostenvriendelijke manier te verkennen.'

Tickets verkrijgbaar via CJP-webshop

Een cultureel uitje met de klas is nu een stuk goedkoper. Vervoersbedrijven introduceerden woensdag met de culturele jongerenorganisatie CJP de Schooltoer. Hiermee krijgen docenten en leerlingen met een CJP Cultuurkaart voortaan korting op de prijs van een kaartje in het openbaar vervoer.

Met NS Schooltoer kunnen leerlingen tijdens daluren voor 7 euro per persoon reizen in alle treinen van onder meer NS, Arriva en Syntus. Een kaartje van GVB Schooltoer kost 3,50 euro, waarmee ze een etmaal lang toegang hebben tot bus, tram en metro in Amsterdam.

Alleen scholen kunnen de kaartjes aanschaffen voor groepsactiviteiten. "De reis naar een museum of een theatervoorstelling is vaak een flinke kostenpost voor scholen. Met Schooltoer besparen ze tientallen euro's per activiteit", zegt CJP-directeur Walter Groenen. Er zijn ruim 700.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in bezit van een CJP-cultuurkaart.

© Nationale Onderwijsgids


Cultuurkaart voor mbo’ers

Voor Mbo-scholierenis er nu de MBO Card, waarmee zij korting krijgen op kunst en cultuur. 

Op 1 januari 2016 is de MBO card gelanceerd. Ondertussen zijn er al ruim 400.000 MBO Cards uitgegeven.

 De MBO Card is een initiatief van Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Het ministerie van OCW steekt er nog eens 4 miljoen euro in. Volgens Minister Bussemaker zijn kunst en cultuur onmisbaar voor het vakonderwijs van de toekomst: ‘Voor mbo’ers is verbeelding, creativiteit, ontzettend belangrijk. Dit krijg je door te genieten van kunst en cultuur.’

 Tot op heden was er alleen een cultuurkaart voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Met deze MBO Card hoopt minister Bussemaker dat culturele instellingen hun deuren verder openzetten voor alle groepen jongeren.  

Eind mei was er een Inspiratiebijeenkomst - MBO Card en cultuureducatie in het Mbo. Klik hier voor een verslag van jonomul@me.com