actueel

Studiedagen voor CKV en cultuurbeleid 2017

In 2017 organiseert de VU weer diverse studiedagen en workshops voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Hieronder een overzicht en data.

Nieuw

Het nieuwe CKV in de praktijk: good practices

Vanaf november is er een good practices studiedag voor CKV. Op deze dag staat de praktijk van het nieuwe vak centraal, met veel aandacht voor de nieuwe praktijk, samenwerking met de culturele instellingen, uitwisseling met collegas en heel veel praktijk voorbeelden. Collegas die al eerder een CKV studiedag van de VU hebben bijgewoond worden via een e-mail persoonlijk uitgenodigd, maar iedereen die in november CKV geeft is van harte welkom.

woensdag 8 november, Amsterdam

donderdag 23 november, Amsterdam

van 10-16.00 uur

Voor meer informatie en inschrijven: Link nog niet actief! opgave kan voorlopig ook via email: e.vander.berg@vu.nl

Nieuw

CKV Engels - TTO

Eindelijk - de eerste studiedag voor de naar schatting 250 collega's die nu op een TTO in het Engels CKV geven.

Deze studiedag  is bedoeld voor docenten die in het Engels het nieuwe examenvak CKV geven in de bovenbouw van havo en vwo. 

Voor meer informatie en inschrijven: CKV Engels - TTO

woensdag 22 november 2017, Amsterdam

van 10-16.00 uur    

Nieuw  

CKV studiedag voor de culturele instellingen

Voor  educatieve medewerkers van de vele culturele instellingen organiseert de VU voor het eerst een speciale CKV studiedag. CJP en de VU werken samen om de instellingen goed voor te lichten. De aanleiding voor deze dag mag duidelijk zijn: het nieuwe vak CKV. Wat betekent dit voor de culturele instellingen? En hoe kan de instelling hier optimaal op inspelen. 

Deze vragen staan centraal op de  studiedag.    Per dag is er ruimte voor maximaal 20 deelnemers. Per instelling kunnen maximaal 4 medewerkers zich opgeven. Mocht er behoefte aan zijn kan in overleg met de cursusleider, Jan Mulder, gekeken worden naar andere mogelijkheden.    

De eerste 2 data zijn nu bekend.

donderdag 8 juni, Amsterdam 

dinsdag 5 september, Amsterdam    

Voor meer informatie en inschrijven: CKV en de culturele instellingen

email: e.vander.berg@vu.nl

tel.: 020 - 598 9240

Voor andere vragen kan je mij mailen Jan Mulder, jonomul@me.com

De laatste ronde

Het nieuwe CKV, de basis

Meer dan 300 scholen hebben in de afgelopen twee jaar deze dag bijgewoond.  Voor CKV collega’s die op de hoogte willen zijn van alle vernieuwingen bieden we deze dag nog 4 x aan. Alle aspecten van het nieuwe vak CKV komen overzichtelijk en duidelijk aan bod. Na afloop hebben cursisten een duidelijk beeld van nieuwe verplichtingen en mogelijkheden, alsook voorbeelden van good practice en allerlei praktische suggesties. Bij de studiedag hoort een cursusboek van ± 90 pagina’s  en veel extra materiaal.   

dinsdag 16 mei 2017 Arnhem - vol

maandag 12 juni 2017, Amsterdam  nog 2 plaatsen

EXTRA  dinsdag  27 juni 2017, Amsterdam

dinsdag 12 september  2017 (laatste keer), Amsterdam

Voor meer informatie en inschrijven: Het nieuwe CKV

 

De laatste ronde 

Verdieping, de onderzoeksopdracht

Een studiedag specifiek voor Domein C, de onderzoeksopdracht. Vanaf nu kunnen alle CKV docenten zich inschrijven voor deze dag.  Eerdere deelname aan de basisstudiedag is niet meer een voorwaarde.

dinsdag 23 mei 2017, Amsterdam vol

dinsdag, 30 mei 2017, Amsterdam, vol

dinsdag, 13 juni 2017  Arnhem, vol

EXTRA  donderdag 22 juni 2017, Amsterdam

donderdag 7 september 2017 (laatste keer), Amsterdam

Voor meer informatie en inschrijven:  Verdieping, de onderzoeksopdracht

Voor de studiedagen in Arnhem werkt de VU samen met Kunstbedrijf en Cultuur College Arnhem

  

Vaste cursussen 

Basiscursus cultuurbeleid

(16e jaargang)

woensdag 1 november 2017, Amsterdam

Voor meer informatie en inschrijven:   Basiscursus cultuurbeleid

Graag contact hierover: Jan Mulder  jonomul@me.com


Vaste cursussen

CKV vmbo 2017

22 mei 2017  VOL

28 november 2017, Amsterdam

Voor meer informatie en inschrijven: CKV vmbo 2017


Vaste cursussen

CKV junior

2 en 14 november 2017, Amsterdam

Betreft een cursus van 2 dagen.

Voor meer informatie en inschrijven: CKV junior

Inschrijven voor een CKV studiedag?

Klik op de link bij de studiedag of cursus om direct naar de VU site te gaan.   Ook kan je rechtstreeks contact opnemen met mevrouw Martijn van de Berg, die de inschrijvingen regelt.   

email: e.vander.berg@vu.nl

tel.: 020 - 598 9240 

CKV h/v workshops, in-companyLesmateriaal voor het nieuwe CKV havo/vwo

Veel scholen moderniseren het CKV lesmateriaal. De focus van het vak ligt nu veel meer op de verdieping en het stimuleren van een onderzoekende houding bij alle onderdelen van het vak: de disciplines, de bijbehorende CAPS (samen de DISCAPs), een grotere onderzoeksopdracht, en het CZP. Ook is er veel aandacht voor digitale mogelijkheden voor het kunst/cultuurdossier en de diverse opdrachten.

De meeste docenten maken de laatste jaren hun eigen lesstof, al dan niet gebaseerd op de vele methodes die in de beginjaren van CKV zijn verschenen. Voor het nieuwe CKV hebben tot nu toe 2 uitgevers geheel nieuwe methodes aangekondigd en zijn ook andere ontwikkelaars van lesmateriaal druk bezig. 

The new kids on the block

1) stART, van uitgeverij Lambo. 

De uitgever schrijft: een gevarieerde en interdisciplinaire methode. De methode is klaar. Op de site van Lambo ook een indruk. 

2) Contrast, van uitgeverij Staal en Roeland. 

Een complete methode, met een leerboek havo/vwo. Een proefkatern is te zien op de site. Vanaf juni is het leerlingboek beschikbaar.

3) Praktijkboek CKV h/v en Onderzoekskatern A-Z CKV h/vvan edumap.nl.   

Goedkope en aantrekkelijke aanvullingen op de eigen lesmethode en ook prima te gebruiken naast methodes van uitgevers zoals Contrast en stART. Op edumap.nl staat meer informatie.

Het gaat om twee aparte werkboeken. Niet om les uit te geven, maar om de leerling zelfstandig aan te sturen. Deze ‘ doeboeken' bevatten invulbladen en standaardformulieren voor de leerling. Het grotere Praktijkboek is er voor alle 4 domeinen en is tevens te gebruiken als kunstdossier voor het nieuwe CKV examen. Het apart verkrigjbare Onderzoekskatern A-Z is er voor Domein C, onderzoek.  De 10 basisstappen van het CKV onderzoeksproces komt in de werkbladen aan de orde.  Het is goed te gebruiken als een onderzoeksdossier.

4) Lesmateriaal van de culturele instellingen.

Met diverse culturele instellingen wordt gewerkt aan verdiepend en onderzoekend lesmateriaal voor het nieuwe CKV. Dit betreft vooral lesbrieven voor de DISCAPs van Domein B.    Vanaf juni verschijnen hier en op edumap.nl de eerste lesbrieven van instellingen.  

Wellicht zijn er meer aanbieders van nieuwe CKV leermiddelen.  Laat het weten, want ik vermeld het graag op deze plaats

CKV nieuws 

Handreiking SLO, nu online

‘Het oude CKV HAVO/VWO Onderzocht’:  overzicht van de huidige stand van zaken  

Folder 'het nieuwe CKV’, voorjaar 2017 

 


 Stand van zaken kunst en cultuur

Een belangwekkende publicatie van de SLO: 'Kunst en Cultuur, Vakspecifieke trendanalyse'.


Geldzaken: de regeling prestatiebox blijft tot en met tenminste 2017

Goed om te weten: alle vo scholen krijgen ook in de komende jaren geld om te prestaties van de school te verhogen. Dit jaar (2015) heeft de school per leerling €185 gekregen voor  onder meer 'uitdagend onderwijs en brede vorming voor alle leerlingen' en 'professionalisering en deskundigheidsbevordering' leraren'.   In de komende jaren loopt het bedrag naar verwachting op naar zo'n €300 euro per leeling in 2018. Ook voor kunst en cultuur van belang.

Het examenvak CKV krijgt een kwalitaitesimpuls en moet uitdagender worden voor de leerling. De school moet doorlopende leerlijnen ontwikkelen voor cultuureducatie vanaf de brugklas. Dat kost energie, tijd en geld. 

NS Schooltoer 

CJP, NS en GVB introduceren Schooltoer. 


Leve de CJP cultuurkaart! 

Ook goed nieuws voor cultuureducatie! Het gaat om de NS schooltoer voor het voortgezet onderwijs en om de cultuurkaart voor het MBO.   

 NS schooltoer

Docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs die in het bezit zijn van een CJP Cultuurkaart, ontvangen nu  korting bij de NS en GVB. CJP heeft beide OV-aanbieders aan zich verbonden met de Schooltoer.

De Schooltoer kent twee varianten: de NS Schooltoer kost € 7,- per leerling als zij in de daluren met de trein reizen. GVB Schooltoer geeft 24 uur lang toegang tot bus, tram en metro in Amsterdam voor € 3,50 per leerling.

Walter Groenen, directeur van CJP, is blij met de OV-partners. 'De reiskosten zijn een flinke post voor scholen. De Schooltoer levert tientallen euro's winst per activiteit op en het sluit prachtig aan op de Cultuurkaart.'

Hans Peters (commercieel directeur bij de NS): 'Jongeren worden gemotiveerd naar plaatsen te reizen buiten hun eigen dorp of stad.' Ellen Swinkels (manager commercie GVB): 'De Schooltoer biedt de mogelijkheid om Amsterdam op een kostenvriendelijke manier te verkennen.'

Tickets verkrijgbaar via CJP-webshop

Een cultureel uitje met de klas is nu een stuk goedkoper. Vervoersbedrijven introduceerden woensdag met de culturele jongerenorganisatie CJP de Schooltoer. Hiermee krijgen docenten en leerlingen met een CJP Cultuurkaart voortaan korting op de prijs van een kaartje in het openbaar vervoer.

Met NS Schooltoer kunnen leerlingen tijdens daluren voor 7 euro per persoon reizen in alle treinen van onder meer NS, Arriva en Syntus. Een kaartje van GVB Schooltoer kost 3,50 euro, waarmee ze een etmaal lang toegang hebben tot bus, tram en metro in Amsterdam.

Alleen scholen kunnen de kaartjes aanschaffen voor groepsactiviteiten. "De reis naar een museum of een theatervoorstelling is vaak een flinke kostenpost voor scholen. Met Schooltoer besparen ze tientallen euro's per activiteit", zegt CJP-directeur Walter Groenen. Er zijn ruim 700.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in bezit van een CJP-cultuurkaart.

© Nationale Onderwijsgids


Cultuurkaart voor mbo’ers

Voor Mbo-scholierenis er nu de MBO Card, waarmee zij korting krijgen op kunst en cultuur. 

Op 1 januari 2016 is de MBO card gelanceerd. Ondertussen zijn er al ruim 400.000 MBO Cards uitgegeven.

 De MBO Card is een initiatief van Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Het ministerie van OCW steekt er nog eens 4 miljoen euro in. Volgens Minister Bussemaker zijn kunst en cultuur onmisbaar voor het vakonderwijs van de toekomst: ‘Voor mbo’ers is verbeelding, creativiteit, ontzettend belangrijk. Dit krijg je door te genieten van kunst en cultuur.’

 Tot op heden was er alleen een cultuurkaart voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Met deze MBO Card hoopt minister Bussemaker dat culturele instellingen hun deuren verder openzetten voor alle groepen jongeren.  

Eind mei was er een Inspiratiebijeenkomst - MBO Card en cultuureducatie in het Mbo. Klik hier voor een verslag van de da

jonomul@me.com