VO schoolbreed

Binnenkort stopt deze site. De afgeslankte opvolger: 

ckvnu.nl

Tip: download van deze oude site alvast handige bestanden en links.CKV is veel meer dan een examenvak dat zich afspeelt in de bovenbouw. De doorlopende  leerlijn van CKV begint in de brugklas, en daarvoor al in groep 1 van de basisschool.

Cuco 2012

De huidige kerndoelen en eindtermen worden in de jaren 20 herzien. Het ontwikkelteam kunst & cultuur is bezig met bouwstenen voor het vernieuwen van het curriculum. Na de zomer van 2019 worden de opbrengsten overhandigd aan de Minister van OCW en de Tweede Kamer.   Curriculum.nu

Duidelijk cultuurbeleid en cultuurcoördinatie zijn vooral op schoolniveau belangrijk om ook het nieuwe CKV curriculum tot een succes te maken.


Jan Mulder  2019    jonomul@me.com