CKV vmbo moderniseert

Het is nu tijd om CKV in het vmbo te moderniseren.

Aan het begin van deze eeuw is ook op het vmbo CKV als examenvak ingevoerd. Dankzij de inspanningen van duizenden docenten is CKV op het vmbo op de meeste scholen een succes te noemen.  Inmiddels hebben meer dan een miljoen (!!!) leerlingen de verplichte vier culturele activiteiten ervaren en ook een kunstdossier gemaakt.

CKV in het vmbo kent vele succesverhalen, al gaat het niet overal goed. Er zijn scholen wat het vak nauwelijks (meer) van de grond komt of waar het zelfs door bezuiniginen bijna is verdwenen. Maar dat zijn eerder de uitzonderingen.

Het was,  is en blijft in de toekomst heel belangrijk dat iedere vmbo leerling zo goed mogelijk cultureel en kunstzinnig wordt gevormd. Dit belang wordt - gelukkig ook in de politiek - door iedereen wel ingezien.

Het is nu tijd om ook in het vmbo CKV te moderniseren. Vanaf het schooljaar 2018-19  hoogstwaarschijnlijk nieuwe eindtermen. Deze lijken in veel opzichten veel op de oude eindtermen maar bieden duidelijkheid over de toekomst van het vak.


De CKV-vmbo studiedag van de Vrije Universiteit  

staat helemaal in het teken van deze vernieuwingen en de nieuwe regels.  Vanaf het schooljaar 2018-19 gelden de nieuwe eindtermen en worden scholen uitgedaagd CKV te moderniseren.

Op deze studiedag komen alle onderdelen aan de orde. De positie en het examenstatus van het vak zijn door de nieuwe eindtermen een stuk duidelijker. Ook is er veel aandacht voor het uitwisselen van inspirerende praktijkervaringen.

12 april 2018, Amsterdam

16 mei 2018, Arnhem

5 juni 2018, Amsterdam

Meer informatie en inschrijven: CKV vmbo vanaf 2018-19Gebruik je alle legoblokjes? Onderaan per onderdeel wat mogelijkheden.


De oude vmbo eindtermen staan onderaan deze pagina. Ze zijn op zich ook altijd wel duidelijk geweest.  In de komende tijd worden deze eindtermen aangevuld met een praktische opdracht, het produceren en presenteren van eigen werk naar aanleiding van een culturele activiteit .  

Op de website van de SLO valt dit hierover te lezen:

Verduidelijking examenprogramma Kunstvakken 1Werkgroep Kunstvakken 1

Vanaf januari 2017 is op verzoek van OCW en onder leiding van SLO een werkgroep actief die het examenprogramma verduidelijkt. De werkgroep bestaat uit experts die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het examenprogramma Kunstvakken 1 (inclusief CKV), vertegenwoordigers van de vakverenigingen en vmbo-docenten (kunstvakken). Hun taak is de eindtermen zodanig te formuleren dat duidelijker naar voren komt dat leerlingen niet alleen culturele activiteiten kunnen meemaken en ervaren, maar ook eigen werk kunnen produceren en presenteren. 

Het resultaat en het tijdpad

Het resultaat van de werkgroep zal in het voorjaar van 2017 voorgelegd worden aan de staatssecretaris. Het voorstel zal recht doet aan de wet- en regelgeving en passen bij de huidige praktijk van scholen. Er is geen sprake van vernieuwing of verzwaring. Indien de staatsecretaris akkoord gaat met het voorstel zal het verduidelijkte programma vermoedelijk ingevoerd worden voor leerlingen die in augustus 2017 in leerjaar 3 van het vmbo zitten. Daarna zal bij het programma een handreiking gemaakt worden. 

 

Hoe gaat het op jouw school? 

Met de checklist hieronder krijg je zicht op de sterke en zwakke punten. Of download de checklist pdf. Dat werkt wat handiger en er staan meer punten op.


Vul goed/redelijk/slecht in  achter elk punt. Dan zie je waar je aan zou kunnen werken.

I Organisatie 

a) aantal uren

b) rooster

c) mogelijkheden om buiten de school activiteiten te ondernemen

d) overleg mogelijkheden


II Het kunstdossier

a) 4 CA's

b) CZP 1 en 2

c) Eigen werk


III De lessen 


a) methode (indien van toepassing)

b) 'lesvulling'

c) practische activiteiten


IV Culturele activiteiten 

a) genoeg activiteiten (minimaal 4)

b) spreiding over meerdere (kunst)disciplines 

c) interessante activiteiten 

d) makkelijk te organiseren

e) kosten van de activiteiten

f) ook buitenschoolse activiteiten  

V Geld voor de culturele activiteiten


VI Het examen

VII Samenwerking met collega's


VIII Relatie CKV en de kunstvakken 


IX Samenhang en leerlijnen 


X Verjonging en moderniseren van het vak

X1 Contact en uitwisseling met CKV collega’s van andere scholen De nieuwe eindtermen van CKV-VMBO vanaf 1 augustus 2018

Schermafbeelding 2018-01-17 om 16.10.27

 


De eindtermen van CKV-VMBO tot en met 2017-18

Culturele activiteiten De kandidaat

 

1  heeft actief deelgenomen aan tenminste vier verschillende culturele activiteiten.


De culturele activiteiten zijn zo verdeeld naar de verschillende

kunstdisciplines in dans, drama, beeldende vormgeving en muziek, dat een

brede spreiding is gegarandeerd. 


Daarbij moet gedacht worden aan:

 het bezoeken van tentoonstellingen en/of collecties voor beeldende kunst en/of vormgeving (waaronder ook film-, foto, video en multimedia kunst);

 het bezoeken van concerten, dans-, theater  en filmvoorstellingen, of repetities, enz.

 het bezoeken van interdisciplinaire kunstvormen, zoals festivals, muziektheater;

 het deelnemen aan excursies (architectuurwandelingen, beeldenroutes en dergelijke) en het bezoeken van ateliers, werkplaatsen, archieven, monumenten, historische stadskernen, enz .

 het zelf participeren in culturele activiteiten, zoals musicals, theatervoorstellingen, enz.

 

2 kan eigen keuzes maken uit het culturele aanbod

 

3 Reflectie en kunstdossier 

De kandidaat

1 heeft een kunstdossier samengesteld

 

2 doet in dat kunstdossier verslag van de culturele activiteiten, en de voorbereidingen door middel van woord, beeld, beweging en/of geluid en eventueel met gebruik van ICT

 

3 kan door middel van het kunstdossier zijn interpretaties en waarderingen van culturele activiteiten toelichten.

 

4 kan aan de hand van zijn kunstdossier reflecteren op zijn ervaringen. Dat kan in de vorm van een gesprek, een schriftelijk verslag, een eigen werkstuk of presentatie (bijvoorbeeld: een fotoreportage, een website, een aantal schetsen)
 jonomul@me.com