CKV vmbo CKV is een succes op veel vmbo scholen. 
 Dankzij de inspanningen de afgelopen jaren van vele duizenden docenten is CKV op het vmbo op de meeste scholen een succes te noemen. Begin jaren 2000  is het vak ingevoerd en inmiddels hebben meer dan een miljoen (!!!) leerlingen de verplichte vier culturele activiteiten ervaren en ook een examendossier gemaakt.

Maar het kan altijd beter en het gaat niet overal even goed

CKV op het vmbo kent dus succesverhalen, maar niet overal gaat het even goed. Er zijn scholen wat het nauwelijks van de grond komt of waar het zelfs door bezuiniginen bijna is verdwenen.  En op sommige scholen is het niet goed van de grond gekomen. Maar dat zijn wel de uitzonderingen.

Het is en blijft belangrijk dat alle vmbo leerlingen zo goed mogelijk cultureel gevormd worden. Dit belang wordt - gelukkig nu ook in de politiek - breed gedeeld.  

De oude vmbo eindtermen staan onderaan deze pagina. Ze zijn bijzonder duidelijk en zijn in de loop der jaren niet aangepast. In de komende tijd worden deze eindtermen wellicht aangevuld met praktische activiteiten, zoals eigen werk produceren en presenteren. ‘Wellicht’, omdat het nog niet officieel vast staat.

Op de website van de SLO valt dit hierover te lezen:

 Verduidelijking examenprogramma Kunstvakken 1

Werkgroep Kunstvakken 1

Vanaf januari 2017 is op verzoek van OCW en onder leiding van SLO een werkgroep actief die het examenprogramma verduidelijkt. De werkgroep bestaat uit experts die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het examenprogramma Kunstvakken 1 (inclusief CKV), vertegenwoordigers van de vakverenigingen en vmbo-docenten (kunstvakken). Hun taak is de eindtermen zodanig te formuleren dat duidelijker naar voren komt dat leerlingen niet alleen culturele activiteiten kunnen meemaken en ervaren, maar ook eigen werk kunnen produceren en presenteren. 

Het resultaat en het tijdpad

Het resultaat van de werkgroep zal in het voorjaar van 2017 voorgelegd worden aan de staatssecretaris. Het voorstel zal recht doet aan de wet- en regelgeving en passen bij de huidige praktijk van scholen. Er is geen sprake van vernieuwing of verzwaring. Indien de staatsecretaris akkoord gaat met het voorstel zal het verduidelijkte programma vermoedelijk ingevoerd worden voor leerlingen die in augustus 2017 in leerjaar 3 van het vmbo zitten. Daarna zal bij het programma een handreiking gemaakt worden. 

114893884

 

Hoe gaat het op jouw school? 

Met de checklist hieronder krijg je zicht op de sterke en zwakke punten. Of download de checklist pdf. Dat werkt wat handiger en er staan meer punten op.


Vul goed/redelijk/slecht in  achter elk punt. Dan zie je waar je aan zou kunnen werken.

I Organisatie 

a) aantal uren

b) rooster

c) mogelijkheden om buiten de school activiteiten te ondernemen

d) overleg mogelijkheden


II Het cultuurdossier

a) kijkwijzers of andere verwerkingsopdrachten

b) CZP


III De lessen 


a) methode (indien van toepassing)

b) 'lesvulling'

c) practische activiteiten


IV Culturele activiteiten 

a) genoeg activiteiten (minimaal 4)

b) spreiding over meerdere (kunst)disciplines 

c) interessante activiteiten 

d) makkelijk te organiseren

e) kosten van de activiteiten

f) zijn ook buitenschoolse activiteiten  

V Geld voor de culturele activiteiten

 

VI Het examen


VII Samenwerking met collega's


VIII Relatie CKV en de kunstvakken 


IX Samenhang en leerlijnen 


X Verfrissing van het vak

X1 Contact en uitwisseling met CKV collega’s van andere scholen  

 

De eindtermen van CKV-VMBO

Culturele activiteiten De kandidaat

 

1  heeft actief deelgenomen aan tenminste vier verschillende culturele activiteiten.


De culturele activiteiten zijn zo verdeeld naar de verschillende

kunstdisciplines in dans, drama, beeldende vormgeving en muziek, dat een

brede spreiding is gegarandeerd. 


Daarbij moet gedacht worden aan:

 het bezoeken van tentoonstellingen en/of collecties voor beeldende kunst en/of vormgeving (waaronder ook film-, foto, video en multimedia kunst);

 het bezoeken van concerten, dans-, theater  en filmvoorstellingen, of repetities, enz.

 het bezoeken van interdisciplinaire kunstvormen, zoals festivals, muziektheater;

 het deelnemen aan excursies (architectuurwandelingen, beeldenroutes en dergelijke) en het bezoeken van ateliers, werkplaatsen, archieven, monumenten, historische stadskernen, enz .

 het zelf participeren in culturele activiteiten, zoals musicals, theatervoorstellingen, enz.

 

2 kan eigen keuzes maken uit het culturele aanbod

 

3 Reflectie en kunstdossier 

De kandidaat

1 heeft een kunstdossier samengesteld

 

2 doet in dat kunstdossier verslag van de culturele activiteiten, en de voorbereidingen door middel van woord, beeld, beweging en/of geluid en eventueel met gebruik van ICT

 

3 kan door middel van het kunstdossier zijn interpretaties en waarderingen van culturele activiteiten toelichten.

 

4 kan aan de hand van zijn kunstdossier reflecteren op zijn ervaringen. Dat kan in de vorm van een gesprek, een schriftelijk verslag, een eigen werkstuk of presentatie (bijvoorbeeld: een fotoreportage, een website, een aantal schetsen)


 


 

jonomul@me.com