Sites en publicaties


Klik op ‘Deze site’ voor veel meer publicaties over CKV

Algemeen

Curriculum.nu

digischool.nl/ckv  Het vaklokaal voor CKV. 

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amaterukunst (LKCA)

rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur  Site van OCW voor kunst en cultuur.

Cultuurkaart 

VONKC vereniging onderwijs kunst en cultuur

CKV havo/vwo wettelijk geregeld

Op zoek naar geld voor cultuureducatie? 

cultuurparticipatie.nl

subsidie.startpagina.nl

vsbfonds.nl

cultuurfonds.nl   Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt culturele projecten in Nederland.

Informatieve sites

cultuurbeleid.nl

Deze site is van de de Boekmanstichting.  Deze stichting verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst- en cultuurbeleid en de uitwerking ervan in praktijk. Ze stimuleert onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en over het (inter)nationale kunstbeleid. De Boekmanstichting organiseert het cultuurpolitieke debat tussen vertegenwoordigers van bestuur, wetenschap en praktijk.

cultuurcoordinator.nl    Voor de interne cultuurcoördinator van de basisschool. Ook wel interessant voor het vo.

kennisinstituut digitale cultuur   Veel artikelen over kunst en cultuur voor het voortgezet onderwijs

entoen.nu  50 vensters op de Nederlandse geschiedenis en cultuur.

cultuurindespiegel.nl

meervoudige intelligenties


Diverse sites voor CKV

Google Arts & culture

Worldpress.com

Blogger

Xplosief

Creativecommons

Revivethis

Howlround

Collage

Edutopia

Podbean 

Inspiratie voor een digitaal documenteren

Evernote

Glogster

iBooks    Om zelf een boek te maken.

Weebly

Edmodo

Wix

Google Sites

   

publicaties

Klik hier voor veel meer publicaties


Cultuur beweegt, de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving

Visie OCW op de rol van cultuuronderwijs en CKV.


Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren! Onderwijsraad & Raad voor Cultuur

Pleidooi om cultuureducatie beter in te bedden in het basisonderwijs. De aanbevelingen zijn zker relevant voor het vo.


Cultuur in de spiegel

Cultuur in de spiegel: naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Enschede: SLO. Uitgangspunt: zelfreflectie en cultuuronderwijs.


Regeling cultuurparticipatie

Over het ontwikkelen of uitvoeren van activiteiten op het gebied van cultuureducatie binnen het vmbo.


Damen, M.L.  Cultuurdeelname en CKV

Studies naar effecten van kunsteducatie (met name CKV1) op de cultuurdeelname van leerlingen tijdens en na het voortgezet onderwijs. ICS dissertation. Utrecht: Universiteit, Faculteit Sociale Wetenschappen.


Dieleman, C.  Het Nieuwe theaterleren. 

Een veldonderzoek naar de rol van theater binnen Culturele en Kunstzinnige Vorming op havo en vwo. Dissertatie. Amsterdam: Vossiuspers UVA.

Brein, kunst en educatie 

Wat kan hersenonderzoek betekenen voor cultuureducatie?Jan Mulder  2019    jonomul@me.com