deze site

Deze website is voor iedereen die betrokken is bij CKV en cultuureducatie in het voortgezet onderwijs.

Doel van de site is om scholen, CKV docenten en cultuurcoördinatoren  te ondersteunen bij CKV en cultuurbeleid schoolbreed. 

In eerste instantie heb ik de site gemaakt voor de vele collega's die bij mij in de afgelopen 20 jaar cursussen en studiedagen over CKV, de cultuurkaart en cultuurbeleid hebben gevolgd en die op de hoogte willen blijven van belangrijke ontwikkelingen. Maar ook voor docenten die niet een studiedag of cursus volgen kan de site nuttig zijn.

Veel informatie is ook op andere internetsites te vinden, als je weet waar je moet zoeken. Op deze site                                                                                                                                                                                 wordt deze informatie centraal verzameld en overzichtelijk gepresenteerd. De site van het LKCA is een prima bron van informatie.

Dit is dus mijn persoonlijke selectie uit al die bronnen. Niet compleet en soms een beetje gekleurd.  Als er belangrijke informatie ontbreekt, of als iets niet (meer) klopt, laat dat dan weten. 

Sprekende voorbeelden van kijkwijzers, cultureel zelfportretten, goede onderzoeksopdrachten en courante cultuurbeleidsplannen zijn zeer welkom.  Deze kan ik als pdf of word bestand opnemen. Graag wel je naam en de naam en plaats van de school vermelden. Ik pas de site regelmatig aan. Alvast bedankt!

Deze site richt zich uitsluitend op de diverse verschijningsvormen van CKV en cultuureducatie vo schoolbreed.                                                                                                                                                                                       Dus niet op het basisonderwijs of het mbo. De ‘losse’ kunstvakken en kunst algemeen komen hier niet ook aan bod.

Ik wil graag alle CKV collega's en cuco's (afkorting van cultuurcoördinator) bedanken voor de vele inspirerende voorbeelden van good practice. Een aantal heb ik op de site geplaatst (vooral in de pdf's te vinden).

Succes met CKV en cultuureducatie!

Jan Mulder  

jonomul@me.com

Vrije Universiteit Amsterdam

voorjaar 2017

 

 


 

 

Deze site, Kernvak CKV, is een persoonlijk initiatief, vandaar dat ik me vrij voel je, jij en ik te gebruiken. Maar soms ook u. En soms om een eigen mening te geven. 

CKV home


jonomul@me.com