Deze site

Deze website is voor iedereen die betrokken is bij CKV en cultuureducatie in het voortgezet onderwijs.

Doel van de Kernvak CKV site is om scholen, CKV docenten en cultuurcoördinatoren  te ondersteunen in de onderbouw en de bovenbouw van het vmbo en havo/vwo. Ook is er aandacht voor schoolbreed cultuurbeleid.

Deze website is in eerste instantie gemaakt voor de vele collega's met wie ik heb samengewerkt in de afgelopen 20 jaar in cursussen en studiedagen voor CKV, de cultuurkaart en cultuurbeleid. Doel is om achtergrond informatie te verschaffen en belangwekkende ontwikkelingen in kaart te brengen. In het afgelopen jaar is de site ruim 63.000 bezocht.

Veel informatie is ook op andere internetsites te vinden, als je weet waar je moet zoeken. Hier                                                                                                                                                                              wordt deze informatie centraal verzameld en (hopelijk) overzichtelijk gepresenteerd. De site van het LKCA is een prima bron van informatie.

Wat je hier aantreft is mijn persoonlijke selectie uit allerlei bronnen. Niet compleet en soms zeker een beetje gekleurd.  Als er belangrijke informatie ontbreekt, of als iets niet (meer) klopt, laat het dan weten. 

Heb je sprekende en courante opdrachten voor CKV-junior, CKV-vmbo en CKV-havo/vwo? Denk aan CA’s, CAPs en DISCAPs, het CZP, onderzoeksopdrachten en mini-onderzoekjes? . Als het van jou en/of de school mag plaats ik niet te grote bestanden graag als pdf op de site.  Graag wel je naam en de naam/ plaats van de school vermelden. Alvast bedankt! Ook cultuurbeleidsplannen voor 2018-19 en daarna zijn welkom.

Kernvak CKV richt zich op de diverse verschijningsvormen van CKV en ook cultuureducatie vo schoolbreed.                                                                                                                                                                                       Dus niet op het basisonderwijs of het mbo. De specifieke kunstvakken - muziek, beeldend, podium/theater -  en kunst algemeen komen hier niet aan bod.

Graag bedank ik alle CKV collega's en cuco's voor de samenwerking door de jaren. En voor de vele inspirerende voorbeelden van good practice.  

Succes met CKV en cultuureducatie!

Jan Mulder  

jonomul@me.com

Vrije Universiteit Amsterdam

juni 2018

 Deze site, Kernvak CKV, is een persoonlijk initiatief, vandaar dat ik me vrij voel je, jij en ik te gebruiken. Maar soms ook u. En soms om een eigen mening te geven.

CKV home

jonomul@me.com