CKV home

Oproep eind oktober 2023

Heb je interesse om mee te denken in het  werkgroepje CKV/AI? Laat het snel weten, want er kunnen nog enkele docenten bij. 


Generatieve AI - kunstmatige intelligentie - biedt ook voor CKV allerlei nieuwe mogelijkheden en uitdagingen.  

Wie gebruikt nu al ChatGPT en/of DALL-E2 voor de CKV les? Of overweegt dat te gaan doen? Gebruiken leerlingen nu al Chat of Dall bij het CZP, DISCAPS, presentaties en de verdiepende opdrachten? Voor het kunstdossier? Hoe ga je daar mee om?

Het is natuurlijk nuttig om samen als CKV collega’s in discussie te gaan over deze onderwijsrevolutie.

Daartoe ondernemen wij 3 initiatieven:

1 nieuwsbrief

2 werkgroep

3 workshops/nascholing


1 Geinformeerd blijven. Wil je op de hoogte blijven van actuele CKV/AI nieuws, geef je dan op voor een nieuwsbrief die 2 of 3 keer per jaar wordt gemaild.

2 Brainstormen met CKV collega’s. Doe mee aan een CKV/AI werkgroep. De eerste aanmeldingen zijn al binnen.

3  CKV Chat/DALL workshops/nascholing begin 2024.

Interesse voor deze activiteiten? Laat het weten via een e-mail.

Jan Mulder

Noteer aub je naam, school, schoolplaats, schoolsoorten (vmbo, havo, vwo). Vertel wat over je ervaring tot nu toe met Chat/DALL en je ideeën/plannen voor 2023-24.

Hartelijke groet,

Jan Mulder ,

 

oud-CKV nascholer VU


 Op deze Kernvak CKV site staat veel basisinformatie voor CKV docenten (en cultuurcoördinatoren) over culturele en kunstzinnige vorming in het voortgezet onderwijs.

CKV is een verplicht schoolvak, maar het staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van de doorlopende leerlijn kunst en cultuur.  Daarom zijn er ook pagina's voor cultuureducatie, cultuurbeleid, cultuurscenario's, en het coördineren van cultuureducatie.

Actueel is de meest bezochte pagina. Daar staat het cursusaanbod en nieuws over cultuureducatie. Mijn VU-collega Wim Maas is de nieuwe VU- CKV nascholer.  Wim is docentenopleider aan de VU, CKV specialist en geeft al jaren zelf het vak CKV (h/v) op zijn school in Alkmaar. 

Voor in-company scholing blijf ik (Jan Mulder) beschikbaar. 

Deze site - Kernvak CKV -blijft bestaan zolang er voldoende belangstelling voor is. 


CKV vmbo moderniseert 


plaats: Vrije Universiteit Amsterdam 

2023

Basisdag CKV h/v, de praktijk 

2023

plaats: Vrije Universiteit Amsterdam 


Film in de CKV les

2023

Amsterdam: EYE filmmuseum


Bouwkunst in de CKV les

2023

plaats:  Rotterdam, Het Nieuwe Instituut, museum voor architectuur 


Beeldend in de CKV les

2023

Rotterdam, Depot Boijmans van Beuningen 

CKV in de toekomst

kunsteducatie/curriculum.nu

CKV is opgenomen in Curriculum.nu, een curriculumvernieuwing voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De kerndoelen en de eindtermen van nagenoeg alle schoolvakken worden de komende jaren vernieuwd.

Culturele en kunstzinnige vorming is en blijft sowieso verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo), eerst in de onderbouw en ook later, in de bovenbouw, als onderdeel van het schoolexamen van vmbo, havo en het reguliere vwo. CKV is naast de 3 andere kernvakken verplicht voor alle leerlingen.

Deze site is een persoonlijk initiatief van mij, Jan Mulder. In 2022-23 rond ik mijn werk als VU nascholer af. Ook daarna zal de Vrije Universiteit de CKV scholing voor docenten en scholen blijven organiseren.  

Deze site blijft in de lucht, en ik zal het de komende jaren up to date houden. Ook blijf ik zelf   persoonlijk op persoonlijke titel  in-company CKV cursussen en activiteiten aanbieden.  

Nieuw: 

 

Mijn CKV verhaal

In 1994 werd duidelijk dat een totaal nieuw schoolvak, CKV1, onderdeel van het studiehuis/tweede fase van havo/vwo zou worden. Wat het precies in zou houden was toen nog onduidelijk, maar vanaf het najaar van 1994 zijn collega Cor Geljon en ik op de VU enthousiast begonnen CKV nascholing (toen nog: voorscholing) te ontwikkelen.

In 1998 is het vak officieel van start gegaan. In 2001 kwam er ook CKV in het vmbo bij. Vanaf 2006 zijn de CKV kerndoelen in de onderbouw (CKV-junior) voor alle leerlingen verplicht.

CKV blijft ook in de komende jaren een examenvak in de bovenbouw vn het voortgezet onderwijs en een kernvak voor alle leerlingen in de onderbouw.  Samenhang en de doorlopende leerlijn worden steeds belangrijker.

Per 1 januari 2023 heeft VU collega Wim Maas mijn CKV taken op de VU overgenomen.

Deze site is van Jan Mulder, vanaf 1996 nascholer en specialist ckv en cultuureducatie, VU Amsterdam.

jonomul@me.com

Jan Mulder
Sites en publicaties

Praktijkboeken havo/vwo

PB CZP selectie.pdf

PB Onderzoek selectie.pdf

PB Beeldend selectie.pdf

PB Films en series.pdf

PB Bouwkunst selectie.pdf

CKV mini-onderzoeken.pdf 

 Cognitive organisers.pdf


Film

Filmles op school, bewust kijken 

 Filmbewustzijn.pdf 

 Filmeducatie.nl.pdf

Film en samenleving, visie

Film, moviezone, docentenhandleiding.pdf

Eye wat is film?.pdf

Bouwkunst

Moderne architectuur, Collegereeks Bouwkunst.pdf

Bouwkunst Bauhaus op TV – ArchiNed

cursusboek Bouwkunst.pdf

Meer bouwsteenbronnen voor CKV

Alphin, The LEGO Architect

Emily Cole, De taal van de architectuur

Verstegen & Broekhuizen, Een traditie van verandering 

Will Jones, Huizen architectuurgids

John Grindrod, How to Love Brutalism

Owen Hopkins, Bouwstijlen in beeld

Martijn Heil, De Nationale Architectuurguide

Campbell & Pryce Baksteen


   jonomul@me.com 2022