CKV home

Op deze Kernvak CKV site staat veel informatie voor CKV docenten en cultuurcoördinatoren over culturele en kunstzinnige vorming in het voortgezet onderwijs.

CKV staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van de doorlopende leerlijn kunst en cultuur.  Daarom zijn er ook pagina's voor cultuureducatie, cultuurbeleid, cultuurscenario's, en het coördineren van cultuureducatie.

Actueel is de meest bezochte pagina. Daar staat het cursusaanbod en nieuws over cultuureducatie.

Diverse zeer actuele CKV studiedagen staan in 2022 weer op het programma van de VU. Deze kunnen natuurlijk ook in-company - op school - worden gegeven.  

Nieuw in 2022:  de studiedag Beeldend en de CKV Academie.


Noteer alvast:


CKV vmbo moderniseert 

29 maart 2022 

plaats: Vrije Universiteit Amsterdam 


Basisdag CKV h/v, de praktijk 

12 april 2012

plaats: Vrije Universiteit Amsterdam 


Film in de CKV les

10 mei 2022

Amsterdam: EYE filmmuseum


Bouwkunst in de CKV les

24 mei 2022 

plaats:  Rotterdam, Het Nieuwe Instituut, museum voor architectuur 


Beeldend in de CKV les

juni 2022 of september/oktober 2022

Rotterdam, Museumpark


 


CKV in de toekomst

kunsteducatie/curriculum.nu

CKV is opgenomen in Curriculum.nu, een curriculumvernieuwing voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De kerndoelen en de eindtermen van nagenoeg alle schoolvakken worden de komende jaren vernieuwd.

Culturele en kunstzinnige vorming is en blijft verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo), eerst in de onderbouw en ook later, in de bovenbouw, als onderdeel van het schoolexamen van vmbo, havo en het reguliere vwo. CKV is naast de 3 andere kernvakken  verplicht voor alle leerlingen.

Deze site is een persoonlijk initiatief van mij, Jan Mulder. In 2022-23 rond ik mijn werk als VU nascholer af. Daarna zal de Vrije Universiteit scholing voor CKV docenten blijven organiseren.  

Deze site blijft in de lucht, en ik zal het de komende jaren up to date houden. Ook blijf ik in-company CKV scholen aanbieden.  

 

Mijn CKV verhaal

In 1994, werd duidelijk dat een totaal nieuw vak, CKV1, onderdeel van het studiehuis/tweede fase van havo/vwo zou worden. Wat het precies in zou houden was toen nog niet duidelijk, maar vanaf het najaar van 1994 zijn collega Cor Geljon en ik op de VU enthousiast begonnen CKV nascholing (eigenlijk: voorscholing) te ontwikkelen.

In 1998 is het vak officieel van start gegaan. In 2001 kwam er ook CKV in het vmbo bij. Vanaf 2006 zijn de CKV kerndoelen in de onderbouw (CKV-junior) voor alle leerlingen verplicht.

Curriculum.nu maakt duidelijk dat CKV ook in de komende jaren een kernvak blijft, in de onderbouw en de bovenbouw vn het voortgezet onderwijs. Samenhang en de doorlopende leerlijn blijven in de jaren 20 belangrijke uitgangspunten.

Deze site is van Jan Mulder, vanaf 1996 nascholer en specialist ckv en cultuureducatie, VU Amsterdam

jonomul@me.com

Jan Mulder

 Sites en publicaties

Praktijkboeken havo/vwo

PB CZP selectie.pdf

PB Onderzoek selectie.pdf

PB Beeldend selectie.pdf

PB Films en series.pdf

PB Bouwkunst selectie.pdf

CKV mini-onderzoeken.pdf 

 Cognitive organisers.pdf


Film

Filmles op school, bewust kijken 

 Filmbewustzijn.pdf 

 Filmeducatie.nl.pdf

Film en samenleving, visie

Film, moviezone, docentenhandleiding.pdf

Eye wat is film?.pdf

Bouwkunst

Moderne architectuur, Collegereeks Bouwkunst.pdf

Bouwkunst Bauhaus op TV – ArchiNed

cursusboek Bouwkunst.pdf

Meer bouwsteenbronnen voor CKV

Alphin, The LEGO Architect

Emily Cole, De taal van de architectuur

Verstegen & Broekhuizen, Een traditie van verandering 

Will Jones, Huizen architectuurgids

John Grindrod, How to Love Brutalism

Owen Hopkins, Bouwstijlen in beeld

Martijn Heil, De Nationale Architectuurguide

Campbell & Pryce Baksteen

EYE - Doorlopende leerlijn film DIGI HIGH - 210920
 

   jonomul@me.com 2021-2022