CKV home

Op deze Kernvak CKV site staat veel informatie voor CKV docenten en cultuurcoördinatoren over culturele en kunstzinnige vorming in het voortgezet onderwijs.

CKV staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van de doorlopende leerlijn kunst en cultuur.  Daarom zijn er ook pagina's voor cultuureducatie, cultuurbeleid, cultuurscenario's, en het coördineren van cultuureducatie.

Actueel is de meest bezochte pagina. Daar staat het cursusaanbod en nieuws over cultuureducatie.

Diverse zeer actuele CKV studiedagen staan weer op het programma van de VU. Deze kunnen natuurlijk ook in-company - op school - worden gegeven. In september zijn de eerste 2 studiedagen op de VU inmiddels achter de rug.


Basisdag CKV h/v, de praktijk 

24 november

CKV vmbo moderniseert 

12 november

Film

1 december

Bouwkunst

6 april 2021


CKV in de toekomst

kunsteducatie/curriculum.nu

CKV is opgenomen in Curriculum.nu, een curriculumvernieuwing voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De kerndoelen en de eindtermen van nagenoeg alle vakken worden de komende jaren vernieuwd,

Kunsteducatie (kunst & cultuur) is een leergebied van curriculum.nu. Dit leergebied omvat naast CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) ook beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen en audiovisuele vorming), dans, drama, muziek, cultureel erfgoed, kunsttheorie, Kunst (algemeen), mogelijke nieuwe vakken zoals nieuwe media.

Culturele en kunstzinnige vorming is en blijft verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo), eerst in de onderbouw en ook later, in de bovenbouw, als onderdeel van het schoolexamen van vmbo, havo en het reguliere vwo. CKV is naast de 3 andere kernvakken - Nederlands, Engels en wiskunde - verplicht voor alle leerlingen.


Deze site is een persoonlijk initiatief van mij, Jan Mulder.

Mijn verhaal met CKV

In 1994, werd duidelijk dat een totaal nieuw vak, CKV1, onderdeel van het studiehuis/tweede fase van havo/vwo zou worden. Wat het precies in zou houden was toen nog niet duidelijk, maar vanaf het najaar van 1994 zijn collega Cor Geljon en ik op de VU enthousiast begonnen CKV nascholing (eigenlijk: voorscholing) te ontwikkelen.

In 1998 is het vak officieel van start gegaan. In 2001 kwam er ook CKV in het vmbo bij. Vanaf 2006 zijn de CKV kerndoelen in de onderbouw (CKV-junior) voor alle leerlingen verplicht.

Curriculum.nu maakt duidelijk dat CKV ook in de komende jaren een kernvak blijft, in de onderbouw en de bovenbouw vn het voortgezet onderwijs. Samenhang en de doorlopende leerlijn blijven in de jaren 20 belangrijke uitgangspunten.

Deze site is van Jan Mulder, vanaf 1996 nascholer ckv en cultuureducatie, VU Amsterdam

jonomul@me.com

Jan Mulder

 Sites en publicaties

Praktijkboeken havo/vwo

PB CZP selectie.pdf

PB Onderzoek selectie.pdf

PB Beeldend selectie.pdf

PB Films en series.pdf

PB Bouwkunst selectie.pdf

CKV mini-onderzoeken.pdf 

 Cognitive organisers.pdf


Film

Filmles op school, bewust kijken 

 Filmbewustzijn.pdf 

 Filmeducatie.nl.pdf

Film en samenleving, visie

Film, moviezone, docentenhandleiding.pdf

Eye wat is film?.pdf

Bouwkunst

Moderne architectuur, Collegereeks Bouwkunst.pdf

Bouwkunst Bauhaus op TV – ArchiNed

cursusboek Bouwkunst.pdf

Meer bouwsteenbronnen voor CKV

Alphin, The LEGO Architect

Emily Cole, De taal van de architectuur

Verstegen & Broekhuizen, Een traditie van verandering 

Will Jones, Huizen architectuurgids

John Grindrod, How to Love Brutalism

Owen Hopkins, Bouwstijlen in beeld

Martijn Heil, De Nationale Architectuurguide

Campbell & Pryce Baksteen

EYE - Doorlopende leerlijn film DIGI HIGH - 210920
 

2020      jonomul@me.com