actueel:  CKV Academie   en    CKV nascholing 2022


Nieuw

In 2022 komt er een scholingsinstituut voor het schoolvak CKV: de CKV Academie

Het doel is om het aanbod van nascholing, studiedagen  en informatie voor CKV in het voortgezet onderwijs en het MBO centraal te bundelen.

De studiedagen op deze website en de website zelf worden ook ondergebracht in de CKV Academie. 


De inschrijving VU CKV nascholing voorjaar 2022 staat open


Hieronder per studiedag meer informatie. 

 Het is ook mogelijk om een studiedag, cursus of workshop op school - in-company - af te spreken.

Toezicht op de regels voor het schoolexamen is nu strenger dan ooit. Het PTA moet de eindtermen voor CKV duidelijk dekken. Dit geldt voor CKV havo/vwo en voor CKV vmbo.

Wil je weten of je PTA voor CKV klopt? Stuur mij dan een pdf van het PTA. Ik doe  quickscan en laat je zsm het resultaat weten. 

Nieuw:  de MBO Card blijft en wordt uitgebreid  Goed nieuws voor de aansluiting CKV vmbo met het mbo. Een stimulans voor de doorlopende leerlijn.

 Basisdag CKV vmbo in de jaren 20 


29 maart 2022 

plaats: Amsterdam  

fijne interactieve activerende cursus! top’    veel bruikbare tips    'USB stick'      'lekker praktisch!’  

‘duidelijk wat de nieuwe regels en punten zijn’           ‘hoeveelheid informatie'             'uitwisselen van ideeën'

Op deze dag natuurlijk veel aandacht voor CKV na de lockdown.

De dagelijkse praktijk en de vernieuwing van CKV in het vmbo staan centraal. Alles goed geregeld voor de jaren 20? 

De nieuwe eindtermen voor het examenvak CKV in het VMBO gelden voor alle VMBO scholen. VMBO scholen worden uitgedaagd het  vak CKV te moderniseren.  De positie, de inhoud en de examenstatus van het vak zijn nu ook een stuk duidelijker. 

Op deze studiedag komen alle aanpassingen en de modernisering van het vak  aan de orde. Klopt je PTA? Wat kunnen 21st century skills voor CKV in het VMBO betekenen? Wat heeft CKV met curriculum.nu te maken? Hoe zit het met de verplichte productie en presentatie van eigen werk van de leerling?  Ook is er veel aandacht voor het uitwisselen van inspirerende praktijkervaringen. 

Meer informatie en inschrijven:   

 CKV vmbo

 

Cursusboek CKV vmbo, najaar 2021

Presentatie CKV vmbo, najaar 2021

 100 schoolportretten CKV vmbo

Nieuwe ontwikkelingen CJP Cultuurkaart


Basisdag CKV havo/vw in de jaren 20 

12 april 2022 

plaats: Amsterdam 

Reacties van cursisten op eerdere dagen 

'erg positief’    ‘praktisch’   ‘duidelijk’   'volgend jaar weer’   'graag een TKD2'    ‘eye-opener’

De dagelijkse praktijk van de jaren 20 van CKV h/v staat op deze dag centraal. Alles nu goed op de rails? CZP, DISCAPs, Onderzoek? PTA?

De praktijk van dit nieuwe CKV staat centraal op deze studiedag. Wat doet men in de CKV les? En hoe? Hoe organiseert men bijvoorbeeld de DISCAPs en het CZP? Hoe geef je handen en voeten aan 'de onderzoekende houding' en aan de onderzoeksopdracht? Waar loop je in de praktijk tegenaan?

Ook is er ruim aandacht voor CKV h/v en curriculum.nu.

 Meer informatie en inschrijven:

 CKV h/v

 

Cursusboek CKV  h/v in de jaren 20

Cursusboek CKV onderzoek  h/v 

Praktijkboek CZP h/v

Praktijkboek CKV Onderzoek

Nieuwe ontwikkelingen CJP Cultuurkaart


Bouwkunst in de CKV les


24 mei 2022

plaats: plaats:  Rotterdam, Het Nieuwe Instituut, museum voor architectuur 

'Inspiratie - voorbeelden - bruikbaarheid    'Zeer geëngageerd'    frisse nieuwe kijk'     'Excursie van Sven'

De studiedag voor Bouwkunst in de CKV les is in november 2021eindelijk weer doorgegaan.  Samen met het Nieuwe Instituut, Museum voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur op het Museumpark in Rotterdam bieden organiseren we in 2022 deze dagvoor de derde keer.. 

Leerlingen stimuleren om bewust, nieuwsgierig, gericht en onderzoekend naar gebouwen te kijken staat op deze dag centraal. 

De studiedag vindt plaats op een unieke locatie, met uitzicht op het nieuwe Depot van Museum Booijmans van Beuningen. Het Depotgebouw speelt een belangrijke rol.


Aan de orde komt: 

- Didactiek voor architectuur/bouwkunst voor CKV

- Tal van mogelijkheden om leerlingen bewust, actief en onderzoekend met architectuur bezig te zijn

- Heel veel suggesties voor mini-onderzoek en grotere onderzoeksopdrachten

- Lesmateriaal en voorbeelden, ook van het Nieuwe Instituut, museum voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur


Meer informatie/inschrijven: Bouwkunst in de CKV les 


Cursusboek Bouwkunst CKV

Praktijkboek CKV Bouwkunst 


Film in de CKV les 


De verankering van filmeducatie in het onderwijs

10 mei 2022

plaats: Amsterdam,  EYE filmmuseum

In het voorjaar van 2022  organiseert de VU opnieuw deze CKV  studiedag voor film

‘kleinschalig, persoonlijk, deskundig’    ‘professionele leeromgeving’     ‘levendig en prettig afwisselend’ ’  ‘workshop van EYE’   ‘kennisuitwisseling'

Het Eye Filmuseum geeft een hands-on presentatie over Film en CKV.

Filmbewustzijn staat centraal op deze dag: leerlingen stimuleren om nieuwsgierig, gericht en onderzoekend naar een speelfilm, korte film of (een aflevering van) een tv-serie te kijken. 

Concreet komt ook aan de orde:

- Didactiek voor film in de CKV les, inclusief handleiding en cursusboek

-  Organisatie van een DISCAP - film als kunstdiscipline en culturele activiteit 

- Film als onderwerp voor de grote onderzoeksopdracht

- Allerlei mogelijkheden voor leerlingen om actief en onderzoekend met film bezig te zijn als DISCAP en voor de ‘grote’ onderzoeksopdracht van examen Domein C 

- Veel suggesties voor mini-onderzoek en verdiepende onderzoeksopdrachten

- Informatie over een bevoegdheid voor filmdocenten


Cursusboek CKV film

 Praktijkboek CKV film

 Doorlopende leerlijn film  

Dit is filmeducatie

Visie en doorlopende leerlijn filmeducatie


 Beeldende Kunst in de CKV les 


Deze nieuwe studiedag wordt voor het eerst in juni 2022 of in september/oktober aangeboden

De studiedag voor Beeldende Kunst in de CKV les  wordt waarschijnlijk gegeven in het Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

Leerlingen stimuleren om bewust, nieuwsgierig, gericht en onderzoekend naar beeldende kunst te kijken staat op deze dag centraal. 

De dag is geschikt voor alle CKV h/v docenten, welk kunstvak ze ook verder mogen gaven.

Aan de orde komt: 

- Didactiek voor beeldende kunst voor CKV

- Het organiseren van een DISCAP rond beeldende kunst, met museumbezoek als uitgangspunt.

- Tal van mogelijkheden om leerlingen bewust, actief en onderzoekend met beelden bezig te zijn

- Allelei voorbeelden en suggesties voor mini-onderzoek en grotere onderzoeksopdrachten

- Lesmateriaal en voorbeelden, ook van het Depot.


Belangstelling? Laat het even weten, dan kom je zonder verdere verplichtingen op de voorlopgie deelnemerslijst te staan. Stuur de cursusleider, Jan Mulder, een e-mail met

je naam

e-mailadres

school en plaats van de school

voorkeur 


Cursusboek Bouwkunst CKV

Praktijkboek CKV Bouwkunst 
CKV-junior in de jaren 20

Nieuwe ontwikkelingen CJP Cultuurkaart

CKV kent 3 kerndoelen in de onderbouw. Deze zijn de basis voor de doorlopende en samenhangende leerlijnen van kunst en cultuur. In de jaren 20 zal in de onderbouw CKV op ale scholen meer aandacht krijgen. Hoe zit het nu op jouw school?  Checklist.

Deze studiedag/workshop voor CKV in de onderbouw wordt in 2021-22 alleen  in-company aangeboden. Dat kan een halve of een hele dag betreffen. In combinatie met andere onderwerpen zoals Cultuurcoördinatie is zeker ook mogelijk.

 Voor alle informatie over in-company mogelijkheden kan je contact opnemen met de cursusleider, Jan Mulder.  jonomul@me.com

onderbouw,  vmbo en havo/vwoIn-company mogelijkheden  

 Praktijkboeken CKV 

De 5 losse praktijkboeken met invulbladen voor CKV havo-vwo worden veel gebruikt.

Present-exemplaar (pdf) aanvragen of bestellen? Klik op

 Onderzoek  CZP  Film  Beeldend  Bouwkunst

PDFs  (een selectie) van de 5 praktijkboeken worden vaak gedownload.    

 Onderzoek 

 Film 

 CZP  

 Beeldend  

 Bouwkunst    


 


   jonomul@me.com 2021-2022