actueel:  de CKV studiedagen uitgesteld totseptember/oktober


Resultaatsverbeteringstoetsen voor CKV h/v zijn inderdaad verplicht, als een leerling daarom vraagt.


Het Examenloket heeft nu een aanvulling op het servicedocument gepubliceerd. In een email aan mij (22 mei) wordt een en ander toegelicht:

"Resultaatverbeteringstoetsen kunnen inderdaad ook gemaakt worden voor het vak CKV. Zie hiervoor de aanvulling op het servicedocument dat afgelopen vrijdag is gepubliceerd. Dit betekent dat als een leerling daarom vraagt, de school een RV-toets voor ckv moet aanbieden.

In de aanvulling staat: 

'Mogen RV-toetsen worden gedaan voor vakken met alleen een SE die in een vorig schooljaar zijn afgesloten (als gevolg van programmering door de school)?

  • -  Scholen kunnen ervoor kiezen om vakken zonder CE (bv. CKV en maatschappijleer) zo te programmeren dat leerlingen het vak in het voorlaatste jaar (of eerder) afsluiten.
  • -  Ook voor deze vakken mag een RV-toets worden gemaakt.

Mag het resultaat voor het profielwerkstuk ook worden verbeterd met een RV-toets?

  • -  Ja, dat mag.
  • -  Overigens ligt het niet voor de hand dat havo- en vwo-leerlingen hiervoor gaan kiezen,

omdat het resultaat van de RV-toets maar beperkt meetelt voor de bepaling van het combinatiecijfer waarvan het resultaat op het profielwerkstuk onderdeel uitmaakt. Een goed resultaat op het profielwerkstuk heeft dus maar beperkt effect op de uitslag.

-  Mocht een leerling het verzoek doen om een RV-toets voor het profielwerkstuk te doen, is het advies dat school en leerling samen bekijken of dit inderdaad opportuun is.'


 Ik ontvang graag informatie over wat jullie wel of niet doen.   Deze ervaringen en vragen deel ik op verzoek ook met het Examenloket.


Jan Mulder

jonomul@me.com


Vanaf 1 juni zijn  in-company afspraken mogelijk.

 

Basisdag CKV vmbo moderniseert

24 september 2020

fijne interactieve activerende cursus! top’    veel bruikbare info     'lekker praktisch!’  ‘duidelijk wat de nieuwe regels en punten zijn’

De dagelijkse praktijk en vernieuwing van CKV vmbo staan centraal. Alles nu goed op de rails? 

De nieuwe eindtermen voor het examenvak CKV in het VMBO gelden voor alle VMBO scholen. Alle VMBO scholen worden uitgedaagd het  vernieuwde vak CKV nieuw leven in te blazen. De positie, de inhoud en de examenstatus van het vak zijn nu een stuk duidelijker.  

Op deze studiedag komen alle aanpassingen en de modernisering van het vak  aan de orde. Wat kunnen 21st century skills voor CKV in het VMBO betekenen? Wat heeft CKV met curriculum.nu te maken? Hoe zit het met de verplichte productie en presentatie van eigen werk van de leerling?  Ook is er veel aandacht voor het uitwisselen van inspirerende praktijkervaringen.

Meer informatie en inschrijven:        CKV vmbo moderniseert 

Cursusboek CKV vmbo

100 schoolportretten CKV vmbo


Basisdag CKV h/v, de nieuwe praktijk

29 september 2020  

'erg positief’    ‘praktisch’   ‘duidelijk’   'volgend jaar weer’   'graag een TKD2'    ‘eye-opener’

De dagelijkse praktijk van CKV h/v staat op deze dag centraal. Alles nu goed op de rails? CZP, DISCAPs, Onderzoek? PTA?

De praktijk van dit nieuwe CKV staat centraal op deze studiedag. Wat doet men in de CKV les? En hoe? Hoe organiseert men bijvoorbeeld de DISCAPs en het CZP? Hoe geef je handen en voeten aan 'de onderzoekende houding' en aan de onderzoeksopdracht? Waar loop je in de praktijk tegenaan?

Ook is er ruim aandacht voor CKV h/v en curriculum.nu.

 Meer informatie en inschrijven: CKV h/v de nieuwe praktijk

Cursusboek het nieuwe CKV  h/v

Cursusboek CKV onderzoek  h/v 

Praktijkboek CZP h/v

Praktijkboek Onderzoek h/v


Bouwkunst in de CKV les

 6 oktober 2020 Amsterdam

'Inspiratie - voorbeelden - bruikbaarheid    ‘zeer geëngageerd'    ‘frisse nieuwe kijk’     ‘excursie''

Dit voorjaar  geeft de VU in samenwerking met het Nieuwe Instituut (Rotterdam) voor tweede keer de studiedag voor Bouwkunst in de CKV h/v les.

Leerlingen stimuleren om bewust, nieuwsgierig, gericht en onderzoekend naar gebouwen te kijken staat op deze dag centraal. 

Aan de orde komt: 

- Didactiek voor architectuur/bouwkunst in een DISCAP/module van 20-25 slu’s 

- Allerlei mogelijkheden voor om leerlingen om actief en onderzoekend met architectuur bezig te zijn

- Heel veel suggesties voor mini-onderzoek en grotere onderzoeksopdrachten

- Lesmateriaal en voorbeelden


Meer informatie/inschrijven: Bouwkunst in de CKV lesMeer informatie/inschrijven: Bouwkunst in de CKV les

Cursusboek Bouwkunst CKV

Praktijkboek CKV Bouwkunst


Film in de CKV les 


8 oktober 2020 

‘kleinschalig, persoonlijk, deskundig’    ‘professionele leeromgeving’     ‘levendig en prettig afwisselend’ ’  ‘workshop van EYE’   ‘kennisuitwisseling'

Op 8 oktober 2020  organiseert de VU - in samenwerking met het Eye filmmuseum - voor de derde keer de  studiedag voor de  films en series in de CKV h/v les. 

Filmbewustzijn staat centraal op deze dag: leerlingen stimuleren om nieuwsgierig, gericht en onderzoekend naar een speelfilm of (een aflevering van) een tv-serie te kijken. 

Aan de orde komt:

- Lesmateriaal en voorbeelden van CKV collega’s en het Eye Filmuseum 

- Didactiek voor film in de CKV les, inclusief handleiding

-  Organisatie van een DISCAP - film als kunstdiscipline en culturele activiteit 

- Film als onderwerp voor de grote onderzoeksopdracht

- Allerlei mogelijkheden voor leerlingen om actief en onderzoekend met film bezig te zijn als DISCAP en voor de ‘grote’ onderzoeksopdracht van Domein C 

- Veel suggesties voor mini-onderzoek en verdiepende onderzoeksopdrachten

- Informatie over een bevoegdheid voor filmdocenten

 Meer informatie en inschrijven: Film

enkele sites en pdfs voor film

Cursusboek  CKV Film

Praktijkboek film

Film op school

Filmeducatie

 Meer informatie en inschrijven: Film in de CKV les

Cursusboek  CKV


CKV-junior 2020 

CKV kent 3 kerndoelen in de onderbouw. Deze zijn de basis voor de doorlopende en samenhangende leerlijnen van kunst en cultuur. In de jaren 20 zal in de onderbouw CKV op ale scholen meer aandacht krijgen. Hoe zit het nu op jouw school?  Checklist.

Deze studiedag/workshop voor CKV in de onderbouw wordt in 2020 alleen  in-company aangeboden. Dat kan een halve of een hele dag betreffen.

 Voor alle informatie over in-company mogelijkheden kan je contact opnemen met de cursusleider, Jan Mulder.  jonomul@me.com

Cursusboek CKV-junior 2020

Kunst uit het Vuistje werkt momenteel (mei 2020) aan een digitale methode voor CKV-Junior. 

 Praktijkboeken CKV 

De 5 losse praktijkboeken met invulbladen voor CKV havo-vwo worden veel gebruikt.

Present-exemplaar (pdf) aanvragen of bestellen? Klik op

 Onderzoek  CZP  Film  Beeldend  Bouwkunst

PDFs  (een selectie) van de 5 praktijkboeken worden vaak gedownload.    

 Onderzoek 

 Film 

 CZP  

 Beeldend  

 Bouwkunst 

Van elk praktijkboek mag je kosteloos (maar wel graag met met bronvermelding) 10 paginas kopieren voor gebruik in de klas.


   


 2020      jonomul@me.com