CKV vmbo in de jaren 20

CKV vmbo moderniseert 

2023

plaats: Vrije Universiteit Amsterdam

CKV-vmbo jaren 20


Basisdag CKV h/v, de praktijk 

2023

plaats: Vrije Universiteit Amsterdam  


Film in de CKV les

2023

Amsterdam: EYE filmmuseum


Bouwkunst in de CKV les

2023 

plaats:  Rotterdam, Het Nieuwe Instituut, museum voor architectuur 


Beeldend in de CKV les

2023

plaats: Rotterdam,  Het Depot Boijmans van Beuningen 
CKV in het vmbo heeft al enkele jarennieuwe eindtermen. Deze eindtermen gelden voor alle vmbo scholen. Klik hier voor een pdf van het cursusboek CKV vmbo.

Aan het begin van onze eeuw - 2001 - is  CKV op het vmbo als examenvak ingevoerd. Dankzij de inspanningen van duizenden docenten is CKV op het vmbo op de meeste scholen een succes te noemen. Inmiddels hebben meer dan ruim een miljoen leerlingen de verplichte vier culturele activiteiten ervaren en daarbi ook een kunstdossier gemaakt.

CKV in het vmbo kent vele succesverhalen, al gaat het niet overal even goed. Er zijn scholen wat het vak nauwelijks (meer) van de grond komt of waar het zelfs door bezuiniginen bijna is verdwenen. Maar ook deze uitzonderingen behoren steeds meer tot het verleden.

Het is heel belangrijk dat iedere vmbo leerling zo goed mogelijk cultureel en kunstzinnig wordt gevormd. Dit belang wordt - gelukkig ook in de politiek - door iedereen wel ingezien.

Het is nu tijd om ook in het vmbo CKV te moderniseren. Zo sluit je aan bij de nieuwe eindtermen. Ook je PTA pas je aan.

De praktijk nu

100 schoolportretten CKV VMBO 2019.pdf

PTA voor CKV

PTA Voorbeeld 1
Cijfers geven is niet verplicht. Op deze school moet de leerling alle onderdelen van het vak met minimaal een voldoende afsluiten. 

net zo vaak overgedaan als nodig is om voldoende te zijn.

PTA Voorbeeld 2
Toch liever met cijfers werken? Het vak moet naar behoren worden afgerond.


PTA registratiekaart vmbo

Een recente uitspraak  van de SLO over het vmbo ckv schoolexamen.

Het schoolexamen moet 'naar behoren' door de leerling worden afgerond. Dit betekent dat de gemiddelde resultaten van de uitgevoerde schoolexamenactiviteiten minimaal voldoende moeten zijn.


KV 1 bestaat niet meer

Het vak heet nu officieel kunstvakken inclusief CKV.

In het schooljaar 2018-2019 is het nieuwe examenprogramma voor kunstvakken inclusief CKV in werking getreden. Dit programma vervangt het oude programma voor kunstvakken 1 in het vmbo. Het vak is verplicht voor alle leerlingen in het vmbo en wordt afgesloten met een schoolexamen. (UIt de toelichting SLO)

De essentie van het vak is dat leerlingen culturele activiteiten meemaken - ervaren - en eigen werk produceren en presenteren.

De CKV-vmbo studiedag van de Vrije Universiteit

Deze studiedag staat helemaal in het teken van de huidige eindtermen en de nieuwe regels.   Scholen worden uitgedaagd CKV te moderniseren. De officiële naam van CKV is nu Kunstvakken inclusief CKV.

Op deze studiedag komen alle onderdelen aan de orde. De positie en de examenstatus van het vak zijn door de nieuwe eindtermen een stuk duidelijker. Ook is er veel aandacht voor het uitwisselen van inspirerende praktijkervaringen.


CKV-vmbo modernissert cursusboek .pdf

Presentatie studiedag CKV vmbo


Gebruik je alle legoblokjes? Onderaan per onderdeel wat mogelijkheden.

De oude vmbo eindtermen staan onderaan deze pagina. Ze zijn op zich ook altijd wel duidelijk geweest. Deze eindtermen zijn vervangen door nieuwe eindtermen. Helemaal nieuw is de praktische opdracht, het produceren en presenteren van eigen werk naar aanleiding van een culturele activiteit .

De nieuwe eindtermen van CKV-VMBO gelden ondertussen al vanaf 1 augustus 2018

Hoe gaat het op jouw school?

Met de checklist hieronder krijg je zicht op de sterke en zwakke punten. Of download de checklist Dat werkt wat handiger en er staan meer punten op.

Vul goed/redelijk/slecht in achter elk punt. Dan zie je waar je aan zou kunnen werken.

I Organisatie
a) aantal uren
b) rooster
c) mogelijkheden om buiten de school activiteiten te ondernemen d) overleg mogelijkheden

II Het kunstdossier
a) 4 CA’s, verspreid over meerdere kunstdisciplines b) CZP 1 en 2
c) Eigen werk als verdieping van een CA

III De lessen 

a) methode (indien van toepassing)
b) 'lesvulling'
c) productie en presentatie van eigen werk

IV Culturele activiteiten
a) genoeg activiteiten (minimaal 4)
b) spreiding over meerdere (kunst)disciplines c) interessante activiteiten
d) makkelijk te organiseren
e) kosten van de activiteiten
f) ook buitenschoolse activiteiten

V Geld voor de culturele activiteiten

VI Het examen
VII Samenwerking met collega's

VIII Relatie CKV en de kunstvakken 

IX Samenhang en leerlijnen 

X  Verjonging en moderniseren van het vak
X1 Contact en uitwisseling met CKV collega’s van andere scholen 

 

   jonomul@me.com 2022