CKV op de basisschool


Ook op de basisschool is CKV een kernactiviteit.

CKV begint daar al vroeg! Soms al in groep 1 van de basisschool.

Daar heet CKV 'kunstzinnige oriëntatie’. Soms wordt het ook ‚cultuureducatie’ genoemd. 

Het cultuuronderwijs stopt niet bij het primair onderwijs Ook in het voortgezet onderwijs is het van belang dat kinderen en jongeren zich op cultureel vlak blijven ontwikkelen. Ik breid de ingezette lijn daarom uit naar het voortgezet onderwijs. 

Het vak CKV kan hierbij een rol spelen. 

Minister Bussemaker, Cultuur beweegt, juni 2013

Cultuureducatie in het primair onderwijs (po)  heeft tot doel om leerlingen in een doorlopende leerlijn kennis te laten opdoen over en met cultuur (kunst, cultuur en cultureel erfgoed) en een gevarieerd en breed programma van culturele activiteiten aan te bieden. In sommige regio’s organiseren de kunstcentra culturele ontmoetingen. Zo krijgt een leerlingen bijvoorbeeld tussen groep 1 en het einde van de basisschooltijd 9 of 10 ervaringen in en buiten de school. In het voorgezet onderwijs noemen we dat culturele activiteiten.

Vanaf 2006 zijn op kosten van OCW ongeveer 5000 basisschool docenten opgeleid als interne cultuurcoördinator (icc). Op een leuke, interactieve website kan je hier meer over lezen en ervaren.  Het zou fantastisch zijn als OCW in de jaren 20 ook zo’n opleiding zou regelen voor het voortgezet onderwijs. 


naamloos-3


De 3 voorgeschreven kerndoelen voor leergebied kunstzinnige oriëntatie:

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Karakteristiek van het leergebied

Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij dit domein om kennismaking met dié aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. 
Kerndoel 55

 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op school plaats, als via regelmatige interactie met de (buiten)wereld. Kinderen leren zich aan de hand van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken naar  schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging. 

 Kerndoel 56

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. 

Kunstzinnige oriëntatie is er ook op gericht bij te dragen aan de waardering van leerlingen voor culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving. Ze leren daarnaast zichzelf te uiten met aan het kunstzinnige domein ontleende middelen:


 


 

• ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken,

aan de hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie;

• ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken;

• ze leren liedjes en leren ritme instrumenten te gebruiken als

ondersteuning bij het zingen;

• ze spelen en bewegen.

cultuureducatie-4fc8c2296980d 

Waar mogelijk worden daarbij onderwerpen gebruikt die samenhangen met die uit andere leergebieden. Het onderwijs wordt daardoor meer samenhangend en mede daardoor betekenisvoller voor leerlingen. Maar voorop staat (natuurlijk) de authentieke bijdrage van kunstzinnige oriëntatie aan de ontwikkeling van kinderen. 

 


 

   jonomul@me.com 2022