cultuurbeleid

 

Inhoud beleidsplan cultuureducatie

Voor een eenvoudige checklist  bij een cultuurbeleidsplan, klik hier.

1 Visie van de school op cultuureducatie

2 Schoolbeleid voor cultuureducatie

3 Gewenst  profiel van de school ten aanzien van cultuureducatie

4 Huidig cultuurprofiel van de school

5 Wat is al goed: sterke punten van de school ten aanzien van cultuureducatie?

6 Wat mist de school op het gebied van cultuureducatie?

7 Plannen en activiteiten voor de komende vier jaar

8 Budget en formatie

9 Taken van de cultuurcoördinator

10 Taken van de schoolleiding

 

 

                 

   jonomul@me.com 2022