cultuureducatie of cultuuronderwijs?

   

Op de site www.lkca.nl staan deze definities:

cultuureducatie

Alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie is leren over, door en met cultuur. Deze omschrijvingen sluiten puur instrumenteel gebruik van cultuur, zoals het versterken van sociale cohesie, niet uit. Meestal is echter sprake van cultuurgerelateerde doelstellingen: kennismaking met of verdieping in kunst, cultureel erfgoed en/of media. Ook het genieten, leren beoordelen, en zelf beoefenen hoort daarbij. 
Cultuureducatie is ook de verzamelnaam voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. Kijk ook op: 
Wat is cultuureducatie? 

cultuuronderwijs

Letterlijk: onderwijs op het gebied van cultuur. Het verschil tussen educatie en onderwijs is dat het laatste sterker is gerelateerd aan het formele onderwijs, terwijl educatie doorgaans breder wordt opgevat. Cultuureducatie verwijst namelijk naar zowel binnen- als buitenschools. Barend van Heusden bepleit in het kader van Cultuur in de Spiegel het gebruik van 'cultuuronderwijs' ter vervanging van cultuureducatie. Dat betekent overigens wel dat het begrip cultuuronderwijs nu vooral geassocieerd wordt met zijn invalshoek op cultuuronderwijs: cultuur in brede zin opgevat, met als kern cultureel bewustzijn en zelfreflectie van de leerling.

   jonomul@me.com 2022