cultuurscenario's

Welke cultuurscenario's  tref je aan in het vo?


 

Ik denk dat je grofweg 4 soorten scholen kan onderscheiden als het gaat om cultuureducatie.

• De school met helemaal geen aandacht/draagvlak voor cultuureducatie, de scenario 0 school

• De school met weinig aandacht/draagvlak voor cultuureducatie, de scenario 1 school

De school met( redelijk) veel aandacht voor cultuureducatie, de scenario 2 school

• De cultuurschool, met zeer veel aandacht voor cultuureducatie, de scenario 3 school


Welk scenario voor cultuureducatie past bij de school?

Scenario 1 scholen hebben een basispakket voor cultuureducatie.   Aan de wettelijke eisen ten aanzien van de cultuureducatie wordt voldaan, maar veel meer doet de schoolleiding ook niet. Samenhang en leerlijnen ontbreken. Er is waarschijnlijk geen sprake van een courant cultuurbeleidsplan of cultuurcoördinatie schoolbreed. Vaak staan de 3 CKVs (onderbouw, vmbo en havo/vwo) los van elkaar. De kerndoelen van CKV junior zijn vaag ingevuld.


 De scenario 2 school wordt gekenmerkt door veel aandacht voor kunst en cultuurVoor deze scholen is het goed mogelijk om samenhang en doorgaande leerlijnen voor culturele vorming veilig te stellen door middel van duidelijk beleid.Scenario 3 beschrijft de cultuurschool.  Deze school biedt de leerlingen in alle leerjaren onderwijs en activiteiten in dans, theater, toneel, beeldende vorming, digitale fotografie (audio-visueel) en muziek. Lang niet alle scholen hebben dewens of de  mogelijkheid om zo’n cultuurschool te zijn. 

Gelukkig  zijn er niet veel scenario 0 scholen!    

Welk scenario wil de school?

 Zijn jullie op school tevreden met de huidige stand van zaken met betrekking tot cultuureducatie? Gaat alles naar wens? Zijn er verbeterpunten? Is er behoefte aan discussie? Door deze checklist of de pagina over cultuurcoördinatie te bekijken kom je misschien op wat ideeën.

Uitgangspunt bij deze scenario's is de totaalsituatie van de school.  Het gaat om  ALLE leerlingen in ALLE klassen van ALLE leerwegen van het vmbo en de afdelingen havo en vwo. Dus als CKV in het vmbo heel goed is de school niet een scenario 2 school. Het zou zelfs een scenario 1 school kunnen zijn, als er verder weinig of niks aan cultuureducatie wordt gedaan.

Uit mijn onderzoek (vragenlijst bij de Basiscursus cultuurbeleid) blijkt dat de meeste scholen tussen scenario 1 en 2 invallen. Er zijn erg weinig scenario 0 scholen (althans, die komen bij mij op een cursus). En ook weinig scenario 3 scholen. Veel scholen (cuco's) zien wel mogelijkheden op onderdelen van andere scenario's te implementeren. 


En de cultuurprofielscholen dan? Waar passen zij in deze scenario's? Dat zijn toch bijna automatisch Scenario 3 scholen?

Antwoord: Nee, want een cultuurprofielschool kan in elke scenario passen, zelfs in een 0-scenario. Zo'n school doet veel aan cultuureducatie, maar vaak niet voor ALLE leerlingen in ALLE klassen van ALLE leerwegen van het vmbo en de afdelingen havo en vwo.

 

   jonomul@me.com 2022