curriculum.nu - kunst en cultuur


Binnenkort stopt deze site. De afgeslankte opvolger: 

ckvnu.nl

Tip: alvast handige bestanden en links op deze oude site downloaden. 


Op deze pagina staat wat basisinformatie over curriculum.nu en kunst&cultuur

Wat is Curriculum.nu? 

Voor negen leergebieden werken ontwikkelteams aan de herziening van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. 150 leraren en schoolleiders en ruim 80 ontwikkelscholen hebben samen bouwstenen gemaakt voor deze landelijke onderwijsdoelen. Voor elk  leergebied is vastgesteld  wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn, met input en feedback van onder meer wetenschappers, leraren, scholen en vakverenigingen, leerlingen, vervolgonderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. In 2019 brengen de teams hun advies uit aan minister Slob.

Kunst en cultuur binnen Curriculum.nu

Het leergebied Kunst & Cultuuromvat aardig wat vakken:

     beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen en audiovisuele vorming)

     dans

     drama

     muziek

     cultureel erfgoed

     kunsttheorie 

     Kunst (algemeen)

     CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) 

     én de vakken die hieruit zijn voortgevloeid (zoals nieuwe media)  

Het valt op dat architectuur en film ontbreken in deze lijst. Misschien een goed idee om ze alsnog toe te voegen? Of in ieder geval duidelijk te maken waarom ze niet in de lijst voorkomen.

 Jan Mulder  2019    jonomul@me.com