de cultuurkaart, 2013-2023

De cijfers zijn indrukwekkend. 80 procent van de VO-scholen doet mee aan de Cultuurkaart, bij het MBO is dat zelfs 90 procent. En van de CJP-pas, die dezelfde culturele kortingen en voordelen verstrekt aan iedereen tot 30 jaar, zijn zo’n 75.000 stuks in al dan niet digitale versie in omloop. Sara Madou, Vrij Nederland 2019.

 

Cultuurkaart blijft behouden

 nos.nl 11 juni 2013

Met de Cultuurkaart krijgen scholieren korting bij musea en theatersANP

 

  CULTUURKAART BLIJFT BESTAAN

vo-raad, 12juni 2013

12 juni 2013 – Minister Bussemaker trekt de komende 10 jaar 4,9 miljoen euro per jaar uit om de Cultuurkaart voor leerlingen in het voortgezet onderwijs te handhaven. Dat schrijft zij op 11 juni in een brief met haar visie op het cultuurbeleid aan de Kamer.

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 stelt minister Bussemaker per jaar 4,9 miljoen euro voor de Cultuurkaart beschikbaar: 5 euro per leerling in het voortgezet onderwijs. Scholen doen mee op vrijwillige basis en leveren een bijdrage van 10 euro per leerling. Met de kaart kunnen leerlingen deelnemen aan culturele activiteiten, zoals een museum- of theaterbezoek. De kaart kan daarnaast gebruikt worden als kortingskaart bij culturele instellingen.

Tot en met vorig jaar schooljaar betaalde het ministerie van OCW de Cultuurkaart volledig. Het vorige kabinet bezuinigde de kaart weg. Het CJP, dat de Cultuurkaart uitgeeft, wist de kaart voor het schooljaar 2012-2013 in stand te houden dankzij schenkingen en een bijdrage van 6 ton van het ministerie. Daarvan kon het CJP kaarten ter waarde van 5 euro verstrekken. Scholen die deelnamen, konden per leerling zelf 10 euro bijleggen. In het plan van Bussemaker blijft dit systeem in stand, maar neemt het ministerie de financiering van de 5 euro per kaart over van het CJP.

Het ministerie heeft de VO-raad laten weten dat er voor de zomer een brief uitgaat naar de Tweede Kamer over het al dan niet afschaffen van CKV als verplicht examenonderdeel. De VO-raad hecht in dit verband sterk aan de bestuurlijke beleidsruimte om eigen keuzes te maken, maar wil ook luisteren naar de reacties uit het veld zoals die uit de internetconsultatie over het wetsvoorstel naar voren komen. Belangrijk is dat scholen de ruimte krijgen het cultuuronderwijs beter en passend bij de eigen schoolsituatie te organiseren.

Als de minister cultuur wil stimuleren, past het niet om scholen te verplichten zelf 10 euro te investeren. Dat kan voor scholen reden zijn om niet mee te doen, simpelweg omdat de financiële situatie dat met de huidige bezuinigingen niet toelaat.

5 miljoen euro per jaar voor de Cultuurkaart

 nieuwsbericht OCW, 10 juni 2013

Alle leerlingen moeten via goed cultuuronderwijs de kans krijgen hun creatieve talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Minister Jet Bussemaker trekt 5 miljoen euro per jaar uit om de Cultuurkaart voor alle middelbare scholieren de komende tien jaar te handhaven. Dat schrijft Bussemaker vandaag aan de Tweede Kamer. In de brief gaat ze vooral in op de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving en de rol van de overheid daarbij.

Voor minister Bussemaker hebben de maatschappelijke waarde van cultuur en cultuuronderwijs de komende jaren prioriteit. Afgelopen maanden sprak de bewindsvrouw met culturele instellingen, kunstenaars, musea, leraren, leerlingen en andere betrokkenen uit het culturele veld over de brede kracht van cultuur en hoe cultuur goed zichtbaar en toegankelijker gemaakt kan worden.

“Cultuur levert een grote bijdrage aan onze samenleving. Cultuur verbindt, vergroot je blikveld en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen een creatieve en onderzoekende houding. Creativiteit en innovatie zijn belangrijke voorwaarden voor verdere groei van onze kennissamenleving,” aldus Bussemaker.

Scholen dragen zelf ook bij aan de cultuurkaart.  De Cultuurkaart speelt als ‘cultureel krediet’ een onmisbare rol bij cultuuronderwijs voor middelbare scholieren. Daarnaast maakt de minister binnenkort samen met staatssecretaris Dekker afspraken met bestuurders van basisscholen om vast te leggen dat ze zich voor langere tijd samen inzetten voor goed cultuuronderwijs. 

   jonomul@me.com 2022