sites en publicaties


Algemeen

http://wp.digischool.nl/ckv

Dit is het nieuwe vaklokaal voor CKV.


LKCA  begrippen-en-definities-onderwijs-educatie


Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amaterukunst (LKCA)

Een doel van het LKCA is dat "zoveel mogelijk mensen een leven lang deelnemen aan kunst en cultuur. Motto: 'kunst en cultuur zijn van iedereen! In alle fasen van je leven kun je kunstzinnige en culturele uitingen zien, horen en beleven, of zelf kunst beoefenen. Zo ontwikkel je een 'culturele levensloop’. Samen met betrokken professionals wil LKCA de kwaliteit van ieders culturele levensloop vergroten".  

http://www.cultuurplein.nl  

Hét startpunt voor iedereen die actief is met cultuur op school.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur

Site van OCW voor kunst en cultuur.

Cultuurkaart 

Helaas is de cultuurkaart.nl site verdwenen. Alle informatie over de cultuurkaart 2013-14 is nu onderdeel van de algemene CJP site.

 

Op zoek naar geld voor cultuureducatie? Kijk op deze sites:

http://www.cultuurparticipatie.nl

http://www.subsidietotaal.nl

http://subsidie.startpagina.nl

http://www.vsbfonds.nl

Cultuurfonds.nl

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt culturele projecten in Nederland.

 Zie ook: Fondsen cultuur, op www.cultuurplein.nl


Andere sites

 www.cultuurbeleid.nl

Deze site is van de de Boekmanstichting.  Deze stichting verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst- en cultuurbeleid en de uitwerking ervan in praktijk. Ze stimuleert onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en over het (inter)nationale kunstbeleid. De Boekmanstichting organiseert het cultuurpolitieke debat tussen vertegenwoordigers van bestuur, wetenschap en praktijk.

http://cultuurcoordinator.nl

Deze site is bedoeld voor de interne cultuurcoördinator van de basisschool. Ook wel interessant voor het vo.

www.cultuurnetwerk.nl

Deze zeer informatieve site is jammer genoeg opgeheven per 1/1/2013, maar is tijdelijk nog te raadplegen. Het is opgegaan in het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amaterukunst (LKCA).

www.cultuurnet.nl

http://www.cultuurwijs.nl

http://www.entoen.nu

50 vensters op de Nederlandse geschiedenis en cultuur.

www.cultuurwijs.nl

www.cultuurwijzer.nl

www.cultuurindespiegel.nl

http://www.leraar24.nl/dossier/15 

Meervoudige intelligenties

http://www.knpsl.krnt.nl     

Knipselkrant cultuur


publicaties

Cultuur beweegt, de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving juni 2013

Visie van de Minister, ook op de rol van cultuuronderwijs en CKV.


Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren! 2012. Onderwijsraad & Raad voor Cultuur

Pleidooi om cultuureducatie beter in te bedden in het basisonderwijs. De aanbevelingen zijn zker relevant voor het vo.


Cultuur in de spiegel

Cultuur in de spiegel: naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Enschede: SLO. Uitgangspunt: zelfreflectie en cultuuronderwijs.


Regeling cultuurparticipatie

Over het ontwikkelen of uitvoeren van activiteiten op het gebied van cultuureducatie binnen het vmbo.


Damen, M.L. (2010). Cultuurdeelname en CKV: 

Studies naar effecten van kunsteducatie (met name CKV1) op de cultuurdeelname van leerlingen tijdens en na het voortgezet onderwijs. ICS dissertation. Utrecht: Universiteit, Faculteit Sociale Wetenschappen.


Dieleman, C. (2010). Het Nieuwe theaterleren. 

Een veldonderzoek naar de rol van theater binnen Culturele en Kunstzinnige Vorming op havo en vwo. Dissertatie. Amsterdam: Vossiuspers UVA.

Brein, kunst en educatie 

Actieplan vo Beter presteren

Regeling prestatiebox

Elke school krijgt uit deze regeling jaarlijks veel geld, heel veel geld, om de prestaties van de school te verhogen. Goed om te weten, als cuco.   jonomul@me.com 2022