publicaties

publicaties

Cultuur beweegt, de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving juni 2013

Visie van de Minister, ook op de rol van cultuuronderwijs en CKV.


Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren! 2012. Onderwijsraad & Raad voor Cultuur

Pleidooi om cultuureducatie beter in te bedden in het basisonderwijs. De aanbevelingen zijn zker relevant voor het vo.


Cultuur in de spiegel

Cultuur in de spiegel: naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Enschede: SLO. Uitgangspunt: zelfreflectie en cultuuronderwijs.


Regeling cultuurparticipatie

Over het ontwikkelen of uitvoeren van activiteiten op het gebied van cultuureducatie binnen het vmbo.


Damen, M.L. (2010). Cultuurdeelname en CKV: 

Studies naar effecten van kunsteducatie (met name CKV1) op de cultuurdeelname van leerlingen tijdens en na het voortgezet onderwijs. ICS dissertation. Utrecht: Universiteit, Faculteit Sociale Wetenschappen.


Dieleman, C. (2010). Het Nieuwe theaterleren. 

Een veldonderzoek naar de rol van theater binnen Culturele en Kunstzinnige Vorming op havo en vwo. Dissertatie. Amsterdam: Vossiuspers UVA.

Brein, kunst en educatie 


   jonomul@me.com 2022