sites


Algemeen

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amaterukunst (LKCA)

Cultuurkrant 2022

http://www.cultuurplein.nl  

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur

Uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024

Curriculum.nu kunst en cultuur 

Op zoek naar geld voor cultuureducatie? Kijk op deze sites:

http://www.cultuurparticipatie.nl

http://subsidie.startpagina.nl

http://www.vsbfonds.nl

Cultuurfonds.nl

Cultuursubsidie 2020


Andere sites

 www.cultuurbeleid.nl

Deze site is van de de Boekmanstichting.  Deze stichting verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst- en cultuurbeleid en de uitwerking ervan in praktijk. Ze stimuleert onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en over het (inter)nationale kunstbeleid. De Boekmanstichting organiseert het cultuurpolitieke debat tussen vertegenwoordigers van bestuur, wetenschap en praktijk.

http://cultuurcoordinator.nl

Deze site is bedoeld voor de interne cultuurcoördinator van de basisschool. Ook wel interessant voor het vo.

http://www.cultuurwijs.nl

http://www.entoen.nu

50 vensters op de Nederlandse geschiedenis en cultuur.

www.cultuurwijs.nl

www.cultuurwijzer.nl

Meervoudige intelligenties

http://www.knpsl.krnt.nl     


   jonomul@me.com 2022