curriculum.nu - kunst en cultuur

Op deze pagina staat wat basisinformatie over curriculum.nu en kunst&cultuur

Wat is Curriculum.nu? 

Voor negen leergebieden werken ontwikkelteams aan de herziening van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Momenteel zijn 150 leraren en schoolleiders en ruim 80 ontwikkelscholen samen bouwstenen aan het maken voor deze landelijke onderwijsdoelen. Voor elk  leergebied leggen zij vast wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn. Daarbij krijgen ze input en feedback van onder meer wetenschappers, leraren, scholen en vakverenigingen, leerlingen, vervolgonderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. In 2019 brengen de teams hun advies uit aan minister Slob.

Kunst en cultuur binnen Curriculum.nu

Het leergebied Kunst & Cultuuromvat aardig wat vakken:

     beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen en audiovisuele vorming)

     dans

     drama

     muziek

     cultureel erfgoed

     kunsttheorie 

     Kunst (algemeen)

     CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) 

     én de vakken die hieruit zijn voortgevloeid (zoals nieuwe media)  

Het vierde tussenproduct van de ontwikkelteam Kunst & Cultuuris is opgesteld  in december 2018. Centraal in dit tussenproduct staan de eerste vier conceptbouwstenen die het team heeft opgesteld op basis van de visie en grote opdrachten. 

 Jan Mulder  2019    jonomul@me.com